Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

O sdružení

Občanské sdružení Občané za svobodnou a bezpečnou individuální dopravu z.s.je právnickou osobou, jejíž vznik a aktivity naplňují právo na sdružování občanů upravené Ústavou České republiky a zákonem č. 83/1990 Sb. Komunikaci jistě usnadní zkratka OSBID. Sdružení působí celorepublikově.

Kontaktovat nás můžete zde

OSBID je volně organizované sdružení lidí, kteří se věnují svým profesím a zájmům a skrze sdružení sdílejí pohled na situaci v dopravě a jsou ochotni přispět k žádoucím změnám. Nejsme profesionální aktivisté, veškeré provozní a jiné náklady si hradíme sami. Nejsme závislí na grantech a dotacích.

Zasazujeme se především o svobodnou dopravu, bez jakékoliv preference konkrétního dopravního prostředku. Sledujeme, analyzujeme a v poslední době úspěšně připomínkujeme jak návrhy v oblasti dopravní legislativy, tak aktivity státní správy a především samosprávy na poli regulace dopravy.

Podpořit naše snažení můžete i Vy. Zapojte se, nebo nám pošlete tip na chystanou změnu ve Vašem okolí či naopak navrhněte sčím by OSBID u Vás mohl pomoci.
Peníze sice nejsou naší prioritou, ale pokud Vám dává naše snažení smysl, jakýkoliv příspěvek na účet 332 963 0001 / 5500 využijeme.

Provozujeme platformu pro vzájemné sdílení poznatků a pomoc mezi řidiči: www.30kmh.cz Zde najdete rady a případně i pomoc pro situace, které nejsou běžné a kde můžete být nevědomky a mnohdy i protizákonně postiženi. Jednání se strážníkem, s policistou a se správním úřadem o přestupku a o pokutě se může odehrávat zcela v režii úřadu, nebo se můžete aktivně chopit obrany a využít všech možností, které Vám zákon nabízí.