Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

OSBID – členská schůze 2020

Vážení členové spolku,

v souladu se stanovami oznamuji konání řádné členské schůze zájmového spolku OSBID dne 29. 2. 2020 v prostorách NODE 5 v Praze, Radlická 180/50.

Členská schůze bude zahájena ve 14 hod a skončí přibližně v 15 hod. Členská schůze bude veřejně přístupná, ale bez možnosti veřejnosti do jejího jednání zasáhnout či přispět. Po jejím formálním ukončení proběhne moderovaná diskuse s veřejností.
Program členské schůze:
– zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele,
– souhrn aktivit od poslední členské schůze,
– plán na další období,
– ostatní,
– závěr.
Vlastní jednání členské schůze bude veřejné především s ohledem na plánované zvýšení aktivity spolku a zapojení sympatizantů (nečlenů) do jeho činnosti. Po formálním ukončení členské schůze plynule navážeme hlavním bodem setkání, a to diskusí, v rámci níž se budeme snažit o identifikaci konkrétních témat a směrů budoucí činnosti spolku a konkrétních forem, jimiž jsou členové i nečlenové schopni a ochotni činnost spolku podpořit a jeho záměry realizovat.
Máte-li konkrétní nápady a náměty či připomínky, zašlete je na adresu info@osbid.cz. Máte-li čas a chuť, přijeďte spolek podpořit osobně.
Na setkání společně probereme vše, co přišlo, pospojujeme síly (protože některá témata se objevují opakovaně) a ustavíme ad hoc skupiny pro další činnost.

Těším se na setkání.

František Čech, předseda spolku
Občané za svobodnou a bezpečnou individuální dopravu z.s., se sídlem Stárkov 73, 549 36 Stárkov, spolek zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L 6374/KSHK, IČ 22668209