Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Jak se (ne)měří rychlost v Mratíně a Měšicích – pokračování

Na podzim loňského roku jsme informovali o aktivitách našeho sdružení v obcích Měšice a Mratín, které vedly k tomu, že obecní policie Měšice musela přehodnotit svůj záměr „vydělávat na sebe“ výběrem pokut.

Čtěte více Jak se (ne)měří rychlost v Mratíně a Měšicích – pokračování

NSS: Kdo je řidičem a kdo řidičem není

V tomto příspěvku přiblížíme řidičům další zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu. Primárně se týkal konzumace alkoholu řidičem. V tomto případě nebyla sporná konzumace alkoholu, ale pojem „řidič“. Celý text najdete na serveru www.nssoud.cz pod číslem 2 As 130/2011-63.

Čtěte více NSS: Kdo je řidičem a kdo řidičem není

Policie začne nařizovat mimořádné STK

Podle tvrzení některých policejních velitelů začne Policie ČR využívat své pravomoci, kterou získala při loňské novele zákona o silničním provozu. Policista tak může nařídit řidiči, aby zajel k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka nebude větší než 8 kilometrů. V případě zjištění vážné nebo nebezpečné závady hradí náklady na provedení kontroly řidič.

Čtěte více Policie začne nařizovat mimořádné STK

Věrohodnost příliš horlivého dopravního policisty jako svědka

Přinášíme krátký komentář k dalšímu zajímavému rozsudku Nejvyššího správního soudu. Na stránkách NSS (www.nssoud.cz) jej lze nalézt pod číslem 7 As 83/2010 a týká se situace, kterou patrně mnoho z nás zná.

4. 11. 2008 prováděla policejní hlídka ve složení nstržm. H. a stržm. H. výkon služby v obci Pačlavice. Při projíždění obcí spatřila hlídka v h vozidlo Fiat Ducato

V dané věci proti sobě stály dvě verze skutkového stavu. Podle verze založené na výpovědích policistů držel stěžovatel při řízení vozidla v levé ruce mobilní telefon. Podle verze založené na tvrzení stěžovatele telefon v ruce nedržel. Správní orgán vyslechl řidiče Ducata a policisty jako svědky, řidič namítal, že měl ve voze handsfree sadu a dále že jej policisté

Čtěte více Věrohodnost příliš horlivého dopravního policisty jako svědka

Policisté dodatečně vylepšují pokutové bloky

Zprávu s takovým titulkem přinesl portál iDNES 15. února 2011.

Podle autora článku Jakuba Pokorného mají policisté dopisovat dodatečně do „bloků“ přestupky, které řidiči nespáchali, protože se chtějí pomstít za to, že jsou řidiči „drzí“ nebo chtějí zamaskovat formální nedostatky.

Čtěte více Policisté dodatečně vylepšují pokutové bloky

Policisté vybírali pokuty za rychlost. Neměli radar.

Média informovala o případu, kdy příslušníci PČR vybírali od řidičů pokuty za rychlost, aniž by měli s sebou zařízení, které by rychlost jízdy změřilo.

Čtěte více Policisté vybírali pokuty za rychlost. Neměli radar.

NSS: Řidič musí mít možnost obrany

Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím 9 As 25/2010 – 44 poukázal na nemístné zjednodušování si práce správními úřady a umožnil řidiči efektivně se bránit proti odebrání ŘP na základě neprůkazných důkazních materiálů.

Čtěte více NSS: Řidič musí mít možnost obrany

Policie a zelená šipka

Policie ČR používá svérazný způsob, jak usvědčit více řidičů z jízdy na červenou.

Našemu sdružení bylo seznámeno s případem, kdy policisté vyvinuli zajímavou taktiku k udělování pokut.

Čtěte více Policie a zelená šipka

Metodika MDČR k měření obsahu alkoholu v dechu

Přinášíme veřejnosti originální znění dokumentu s názvem Metodika k usměrnění některých správních činností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů v souvislosti s novelizací zákonů č. 361/2000 Sb. a č. 379/2005 Sb. zákonem č. 274/2008 Sb.

Čtěte více Metodika MDČR k měření obsahu alkoholu v dechu

Jízda rychlostí 52km/h v obci nemusí být vždy přestupkem

Seznamujeme řidiče se zajímavým rozsudkem Nejvyššího správního soudu dotýkajícího se přestupku překročení maximální dovolené rychlosti (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.12.2009, čj. 5 As 104/2008 – 45, www.nssoud.cz).

Čtěte více Jízda rychlostí 52km/h v obci nemusí být vždy přestupkem