Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Otevřený dopis ministru dopravy

Pan Polanecký ze Svobodných nám zaslal otevřený dopis adresovaný ministru dopravy.

Čtěte více Otevřený dopis ministru dopravy

Přednáška „Co dělat když ….“ + malá oprava

Děkujeme všem účastníkům přednášky. Byli jste super publikum. Akci jsme vzali jako test toho, zda Vás případný cyklus přednášek může bavit a zajímat, a zda jsme s to něco takového zorganizovat.

Čtěte více Přednáška „Co dělat když ….“ + malá oprava

Úřady připisují řidičům body neoprávněně

Naše sdružení zaznamenalo v poslední době dva případy, kdy byly řidičům připsány body za přestupek v rámci bodového hodnocení přestupků, přitom ale nebylo o přestupku ještě pravomocně rozhodnuto. Takový postup je nesprávný, protizákonný a odporuje smyslu bodového systému, kdy je možné body přidělit pouze na základě uzavřeného přestupkového řízení.

Čtěte více Úřady připisují řidičům body neoprávněně

Ombudsman k dopravní tématice

Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana) JUDr. Pavla Varvařovského vydala v minulém týdnu hned čtyři tiskové zprávy, které se dotýkají dopravní problematiky a jejichž obsah pokládáme za závažný.

Čtěte více Ombudsman k dopravní tématice

NSS: Řidič musí mít možnost obrany

Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím 9 As 25/2010 – 44 poukázal na nemístné zjednodušování si práce správními úřady a umožnil řidiči efektivně se bránit proti odebrání ŘP na základě neprůkazných důkazních materiálů.

Čtěte více NSS: Řidič musí mít možnost obrany

Jízda rychlostí 52km/h v obci nemusí být vždy přestupkem

Seznamujeme řidiče se zajímavým rozsudkem Nejvyššího správního soudu dotýkajícího se přestupku překročení maximální dovolené rychlosti (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.12.2009, čj. 5 As 104/2008 – 45, www.nssoud.cz).

Čtěte více Jízda rychlostí 52km/h v obci nemusí být vždy přestupkem