Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Pozor, chystá se novela – zákon o provozu na pozemních komunikacích

V médiích občas zazní, jak se v chystané novele zákonodárci bijí o některá uvolnění pravidel. 150km/h na některých úsecích dálnic, tolerance alkoholu, prozatím u cyklistů …….. Podívali jsme se na celý text a na návrhy, které zaznívají z poslaneckých lavic. Chystá se, nepřekvapivě, především omezování ………

Čtěte více Pozor, chystá se novela – zákon o provozu na pozemních komunikacích

Přednáška „Co dělat když ….“ + malá oprava

Děkujeme všem účastníkům přednášky. Byli jste super publikum. Akci jsme vzali jako test toho, zda Vás případný cyklus přednášek může bavit a zajímat, a zda jsme s to něco takového zorganizovat.

Čtěte více Přednáška „Co dělat když ….“ + malá oprava

Jak se (ne)měří rychlost v Mratíně a Měšicích – pokračování

Na podzim loňského roku jsme informovali o aktivitách našeho sdružení v obcích Měšice a Mratín, které vedly k tomu, že obecní policie Měšice musela přehodnotit svůj záměr „vydělávat na sebe“ výběrem pokut.

Čtěte více Jak se (ne)měří rychlost v Mratíně a Měšicích – pokračování

Vznikly vám škody z nefunkčního registru vozidel?

Stát ukládá vlastníkům a provozovatelům vozidel řadu povinností související s centrálním registrem vozidel. Za nezaznamenání změn do registru do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala hrozí finanční sankce. Na druhé straně není stát schopen vytvořit podmínky k tomu, aby tak občan mohl učinit.

Čtěte více Vznikly vám škody z nefunkčního registru vozidel?

NSS: Kdo je řidičem a kdo řidičem není

V tomto příspěvku přiblížíme řidičům další zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu. Primárně se týkal konzumace alkoholu řidičem. V tomto případě nebyla sporná konzumace alkoholu, ale pojem „řidič“. Celý text najdete na serveru www.nssoud.cz pod číslem 2 As 130/2011-63.

Čtěte více NSS: Kdo je řidičem a kdo řidičem není

Poslanci chtějí prodloužit lhůtu prekluze přestupků na 2 roky

Podle současné právní úpravy zaniká odpovědnost za přestupek (mimojiné dopravní) po jednom roce od jeho spáchání. Poslancům to zřejmě vadí.

Pod návrhem zákona je podepsaný poslanecký klub České strany sociálně demokratické v čele s poslancem Chvojkou. Návrh zákona naleznete zde.

Důvodová zpráva uvádí:

Platná právní úprava zániku odpovědnosti za přestupek je v současnosti již nedostačující. Prekluzivní lhůta jednoho roku od spáchání přestupku, která je dána platnou právní úpravou, je příliš krátká. Vezmeme-li v úvahu možné a stále se množící obstrukce při projednávání přestupku nebo u mnohých přestupků i pouhou jeho právní kvalifikaci, dochází často k případům, že přestupek po uplynutí jednoroční lhůty zůstává nepotrestán. Vyskytují se rovněž případy, kdy orgány činné v trestním řízení zjišťují, zda nejde o trestný čin

Čtěte více Poslanci chtějí prodloužit lhůtu prekluze přestupků na 2 roky

Má právnická osoba svou osobu blízkou?

V tomto textu souhrnně zodpovíme dva nejčastější dotazy týkající se tzv. osob blízkých. K uplatnění tohoto právního pojmu často dochází v případě, že je od řidiče požadováno vysvětlení (např. v souvislosti s přestupkem).

Čtěte více Má právnická osoba svou osobu blízkou?

Ombudsman k dopravní tématice

Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsmana) JUDr. Pavla Varvařovského vydala v minulém týdnu hned čtyři tiskové zprávy, které se dotýkají dopravní problematiky a jejichž obsah pokládáme za závažný.

Čtěte více Ombudsman k dopravní tématice

Měření rychlosti v Turnově opět zpochybněno soudy

Přinášíme další zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se přímo dotýká problematiky měření rychlosti v městě Turnově. O této problematice jsme již informovali. Radnice města Turnova spolupracuje delší dobu se společností Czech Radar.

Čtěte více Měření rychlosti v Turnově opět zpochybněno soudy

Czech Radar odejde z Náchoda

Ale neodejde s prázdnou. Projekt „Bezpečná města“, který měl občanům přinést bezpečí a obci prosperitu, skončí pro obec prodělkem.

Čtěte více Czech Radar odejde z Náchoda