Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Desatero

Základní myšlenky našeho sdružení.

1. Nebuďme mlčící většina.

OSBID je občanské sdružení otevřené všem, kteří mají zájem a chuť zapojit se do řešení a nápravy věcí veřejných na základě níže uvedených principů.

2. Situace na silnicích nám není lhostejná.  

Svoboda a bezpečí představují pro všechny řidiče, motocyklisty, cyklisty a chodce zásadní pojmy při jejich každodenní účasti v dopravním systému. Jejich význam si mnohdy uvědomujeme až v okamžiku, kdy o jedno nebo druhé přicházíme. Rádi bychom proto připomněli jejich význam a zasadili se o jejich zachování a rozvoj.

3. Individuální, především automobilovou dopravu považujeme za důležitý prvek každodenního fungování a rozvoje moderní společnosti.

Není to vidět na první pohled, ale individuální automobilová doprava se významnou měrou podílí na oběhu zboží, služeb a informací. Osobní automobily denně dopravují lidi za prací nebo obchodními partnery, přáteli, známými nebo na zajímavá místa. V některých ohledech, především rychlosti a flexibilitě, předčí ostatní  druhy dopravy.

4. Rovný přístup k dopravní infrastruktuře vnímáme jako základní a nedotknutelný princip.

Všichni se coby daňoví poplatníci podílíme na financování systému silnic a dálnic. Účelové nebo politické omezování rovného přístupu na veřejné komunikace nebo naopak zřizování neoprávněných preferencí vnímáme jako nespravedlivé.

5. Z vlastnictví vyplývá odpovědnost. Platí to nejen pro vlastníky aut, ale i vlastníky komunikací.

V podmínkách České Republiky jsou vlastníky komunikací orgány státní, regionální a místní správy. Jako daňoví poplatníci přispíváme nejen na síť komunikací, ale i na její správce, kteří jsou nám občanům povinováni svou službou zajistit v mezích možností bezpečné a kvalitní komunikace.

6. Jsme pro minimální, všestranně srozumitelná a jasná pravidla provozu na silnicích.   

 Současná pravidla pro provoz na pozemních komunikacích se množstvím výjimek a neprůhledných formulací přiblížila stavu, kdy je nechápou nejen řadoví řidiči, ale i policisté. To se projevuje ztrátou respektu k nim a nemožností je účinně vymáhat.

7. Otázka bezpečnosti dopravy je především otázkou odpovědnosti a schopností každého z nás.

Jestli někde dokonale platí věta „mít osud ve vlastních rukou“, pak je to právě za volantem nebo řidítky. Žádná třetí strana, která by zjednala na silnicích bezpečí, neexistuje. Hlavní faktor pro bezpečnost jsme my sami, vše ostatní jsou jen rámcové podmínky.

8. Každý den se můžeme přesvědčit, že jen svobodný člověk může jednat skutečně zodpovědně.

Regulativními limity nelze nahradit schopnost každého z nás samostatně myslet, reagovat na okolí nebo zdokonalovat svoje chování v silničním provozu. Regulativními limity lze tyto vlastnosti naopak snadno potlačit.

9. Se silničním zákonem v takové podobě, jak byl přijat novelou 411/2005 sb., nesouhlasíme.

Nový silniční zákon, který platí od 1.7.2006, se ukázal jako kontraproduktivní. Nepřinesl zlepšení bezpečnosti, přinesl zhoršení vztahů mezi účastníky silničního provozu, tichou válku mezi řidiči a policisty a šikanu řidičů ze strany úřadů.


10. Kolem bezpečnosti na silnicích koluje mnoho polopravd nebo přímo lží.

Pomozme je uvést na pravou míru. Bezpečnost dopravy souvisí s kvalitou informací v systému. Například vytvoření metodiky pro hodnocení následků nehod a vedení mapy kritických míst by bylo základem dlouhodobého zlepšování bezpečnosti na silnicích. Trénink jízdy nebo školení by předešel podstatně více nehodám než tupě represivní zákon.