Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Policisté dodatečně vylepšují pokutové bloky

Zprávu s takovým titulkem přinesl portál iDNES 15. února 2011.

Podle autora článku Jakuba Pokorného mají policisté dopisovat dodatečně do „bloků“ přestupky, které řidiči nespáchali, protože se chtějí pomstít za to, že jsou řidiči „drzí“ nebo chtějí zamaskovat formální nedostatky.

Na celou věc se přišlo podle všeho náhodou, když jeden řidič požadoval přezkum přestupků poté, když dosáhl 12 bodů. Jeho právník si pořídil kopie ze spisu. Pak se ukázalo, že na „blok“ někdo doplnil údaje. Existuje tedy kopie dokumentu před a po úpravě.

MF DNES má indicie, že se tak děje ve více případech. Šéf dopravní služby PČR Tržil prohlásil, že o ničem neví a neslyšel.

Podobná zpráva se objevila i na serveru ČT24.

OSBID k tomu dodává:

Pokutový blok je vystaven v případě, že probíhá tzv. zkrácené řízení o přestupku, přestupek  je spolehlivě zjistěn a pachatel je ochoten pokutu zaplatit na místě nebo je ochoten převzít tzv. pokutový blok na pokutu na místě nezaplacenou. Na tento blok policie nic dopisovat nemůže, od vystavení je u řidiče.

V tomto případě se jedná o to, že policie s řidičem přestupek uzavře na místě, ale později v záznamu o přestupku překvalifikuje skutek na jiný, zpravidla závažnější tím, že tam něco připíše nebo záznam jinak upraví. Případně vyplní dokument nedbale a ten neobsahuje některé údaje, které mohou být důležité při přezkoumávání přestupku.

Rady řidičům:

Nepodepisujte policii žádný dokument, pokud mu zcela nerozumíte nebo není čitelný.

Nepodepisujte pokutový blok v případě, že si nejste zcela jisti, čeho jste se dopustili a jak vysoký trest (peněžní i bodový) za to hrozí. Stává se často, že policista například sděluje „já vám body nedám“, protože je pro něj z více důvodů výhodné přestupek uzavřít na místě. Říká pravdu, protože body přidělí až následně obecní nebo městský úřad.

Podstatná část, dokonce možná většina pokut uložených v blokovém řízení je nezákonných. U správního řízení by taková obvinění pro špatnou kvalitu důkazů nebo nesprávný postup při jejich získávání nemohla obstát. Neplaťte pokuty na místě ani nepřejímejte žádný pokutový blok, trvejte na postoupení přestupku do správního řízení.

Uhrazením pokuty (nebo souhlasem s BPNN) se připravujete o možnost později přestupek rozporovat. U správního řízení se může řidič nechat zastupovat právníkem nebo předkládat důkazy na svoji obhajobu, v případě projednání na místě tato možnost není.

Dále by měli řidiči jevit zájem o stav konta svých trestných bodů a to i v případě, že jsou přesvědčeni, že žádné body nemají, a trvat na prošetření případných nesrovnalostí.