Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Neplaťte pokuty převodem na účet

Řidiči se vystavují riziku, pokud se rozhodnou platit pokutu za dopravní přestupek převodem na účet.

Setkali jsme se s případem, kdy městská policie nejmenované obce vyměřila pokutu řidiči a protože neměl požadovaný obnos při sobě. požadovala na něm platbu převodem na účet. Nikomu nedoporučujeme, aby na takovou výzvu reagoval.

Především nikomu nedoporučujeme, aby souhlasil s vyřešením přestupku na místě formou pokuty nebo převzetím pokutového bloku, viz například zde.

V případě, že se řidič rozhodne pokutu zaplatit, měl by si být vědom, že ztrácí možnost veškerých řádných opravných prostředků a velké části mimořádných. V praxi známe jen ojedinělé případy, kdy se podařilo udělenou a zaplacenou pokutu vrátit, a to pouze v případech, kdy se jednalo o nulitní akt. V jiných případech se řidiči zaplacené pokuty nedomohli, a to ani v případě, kdy postup policie byl zjevně protiprávní (například policista tvrdil, že řidič překročil maximální dovolenou rychlost, aniž by měl radar).

V případě, že se řidič rozhodne pokutu zaplatit, zná zákon pouze dvě cesty, jak pokutu uhradit. První je na místě v hotovosti a druhá je převzetím pokutového bloku, který je státní ceninou a používá se podobně jako složenka.

Připomínáme, že převzetí bloku má stejné právní následky jako úhrada pokuty na místě.

Ve výše uvedeném případě sděloval strážník řidiči číslo účtu a variabilní symbol, na který má pokutu uhradit. Číslo účtu bylo navíc uvedeno nesprávně. Pokud se řidič rozhodne pokutu takto platit, může nastat následující situace:

1. Jedná se o falešného policistu, viz tento případ ze Slovenska. Paradoxně je takový scénář nejméně problematický.

2. Jedná se o skutečného policistu a v čísle účtu udělal chybu omylem. V takovém případě je pokuta vymahatelným titulem a obec může takovou pohledávku například vymáhat prostřednictvím exekutora

3. Celá situace byla způsobena záměrně s cílem uvést řidiče v omyl tak, aby pokutu zaplatil na neexistující účet. Banka takovou transakci neprovede a peníze buď zústanou na účtě řidiče, nebo tam budou po čase vráceny. Řidič to s největší pravděpodobností nepostřehne, ale z hlediska obce je pokuta nezaplacená a lze ji vymahat, například zmíněnou formou exekuce. Nabízí se zde prostor pro nelegální vazby mezi obecními představiteli a exekutory, kterým jsou takto vyráběny zakázky.

Vzor pokutového bloku:

Ukázka pokutového bloku

Ukázka pokutového bloku