Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Radar zobrazí rychlost a RZ a tím zpomalí projíždějící řidiče

 

V minulých dnech proběhla médii zpráva o novém prostředku k potírání silničních pirátů. Má jít o mobilní zařízení, které umí krom aktuální rychlosti zobrazit i RZ změřeného vozidla a zobrazit výzvu: 2A2 xxxx – ZPOMAL!

Protože se problematikou měření rychlosti na silnicích dlouhodobě zabýváme, zařízení nemohlo ujít naší pozornosti. V novinových článcích byly uváděny dva důvody, proč je nové zařízení potřeba.
1. Jezdí se rychle, takže naměřená data budou předána policii (správnímu orgánu) a ten už viníka potrestá.
2. (mírnější) Je třeba ochránit pracovníky v opravovaných úsecích – jsou ohroženi rychlejedoucími řidiči, kteří nerespektují dopravní značení.

Podle dostupných informací je radar zařízení, které testuje ŘSD a na základě jejich zadání je vyrobila firma ELTODO.

Dotazovali jsme se tedy přímo ŘSD na podrobnosti k druhé variantě.
Z jejich odpovědi vyplývá, že neexistuje žádná statistika, žádný ukazatel, který by vyhodnocoval počet a závažnost nehod způsobených auty projíždějícími opravovanými úseky.
Stejně tak nehody, způsobené uzavírkou nelze z policejních statistik nijak odlišit od jiných, kdy je zmíněn stav vozovky.
Argument, že jde o ochranu pracovníků, eventuálně o omezení počtu nehod kolem uzavírek a opravovaných úseků je tedy, mírně řečeno, mimo.

Původní, pozdějšími vyjádřeními zmírněné vyjádření, že naměřená data budou předávána příslušným úřadům a s domnělými viníky bude zahájeno správní řízení je špatně od smotného počátku.
Zákon přesně stanovuje kdo a kdy smí měřit rychlost.
V minulosti docházelo a ojediněle stále dochází k pokusům toto zákonné ustanovení obejít – především ze strany místní správy a soukromých firem, kdy jediným cílem je nasměrovat příjem z pokut do správných kapes.
S touto praxí jsme se setkali mnohokrát a případná snaha ŘSD je předem odsouzena k nezdaru.

Setkali jste se s touto novinkou. Máte nějaké podrobnosti z provozu? Podělte se s námi – info@osbid.cz.