Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Velká jarní cyklojízda 2015

aneb Jak velký průšvih se ještě musí stát?
Dne 16. 4. 2015 se pod taktovkou sdružení Auto*Mat odehrála další pražská cyklojízda. Tato, již z minulých let nechvalně známá, akce tentokrát skutečně přilákala tisíce účastníků – a ani my jsme si ji nemohli nechat ujít.

Ač jsme očekávali chaos a ochromení pražské dopravy známé z předešlých ročníků, musíme organizátorům přiznat, že letos naše očekávání dokázali mírou nezvládnutí celé akce překonat i oni. Pomiňme nyní absolutní nezvládnutí jak samotného místa svolání akce (nám. Jiřího z Poděbrad), kde po sobě cyklisté zanechali spoušť a organizátoři porušili celou řadu bodů magistrátem podmiňujících samotné svolání akce, stejně jako dohru celé akce, kdy se nočními Holešovicemi po chodnících projížděly skupinky neosvětlených podnapilých cyklistů. Dvě selhání organizátorů jsou neomluvitelná a naše sdružení se hodlá zasadit o to, aby se již nemohla opakovat:

1) Praha zažila totální dopravní kolaps. Podle našeho pozorování se každé místo na trase cyklojízdy zcela zastavilo na 40 až 80 minut, než loudavá kolona za užití „špuntařů“ (samozvaní regulovčíci řídící bez jakéhokoli povolení dopravu) daným místem projela. Nemá smysl chaos vzniklý aplikací tohoto teroristického nátlaku komentovat nad rámec toho, co již vyjevili jiní. Není překvapením, že si cykloaktivisté pro svou megalomanskou akci vybrali právě dopravní špičku v pracovní den; je však skandální, že jim to příslušná úřední místa schválila a Prahu tak efektivně paralyzovala.

2) Tunel Blanka, který byl organizátorům cyklojízdy pro tuto akci svěřen do užívání, páni pořadatelé absolutně nezvládli. Krom toho, že v něm došlo k celé řadě nehod a zranění, absolutně opomenuli dohlížet na způsob jeho užití – a ve finále je vlastně malým zázrakem, že došlo jen k tak „málo“ průšvihům. Asi se toho dne štěstí unavilo…

Dovolujeme si politické a úřednické reprezentaci Magistrátu hl. m. Prahy, jednotlivých městských částí (Prahy 3 a Prahy 7), dopravní policie a dalších vyjádřivších se institucí připomenout, že nepracuje pro své kamarády z na státní dotace přisátých neziskovek, ale pro své voliče – pro obyvatele a návštěvníky Prahy. A že zrovna u nich se schválení této skandálně nezvládnuté a s nejhoršími úmysly svolané akce, která si vzala Pražany za rukojmí, neshledá s nadšením, snad ani není třeba dodávat.

OSBID se po této akci jal zasadit o ukončení Auto*Matem svolávaných cyklojízd ve stávající podobě, kdy akce nejen obtěžuje, ale i zcela reálně ohrožuje násobně větší počet obyvatel hlavního města kvůli zábavě pár individuí radujících se z omezování svobod ostatních.

Zároveň tímto apelujeme na pořadatele akce, kteří obdrželi hromadu kritiky i z řad vlastních účastníků akce (a mnoho další…), aby se skutečně snažili zasloužit o implementaci cyklodopravy do stávající situace, ne o rozevírání nůžek mezi uživateli jednotlivých dopravních prostředků nátlakovými akcemi, které vedou jen k vzájemné nevraživosti a netoleranci.
Štěpán Rada,
OSBID, z.s.