Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Kraje odpovídají za stav svých komunikací

Zajímavé rozhodnutí (I.ÚS 2729/08) učinil ústavní soud. Týká se odpovědnosti za škody způsobené technickým stavem komunikací.

Stěžovatelem byl Pardubický kraj, který napadal rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové.

Na počátku kauzy stálo poškození kola vozu Škoda Superb  vjetím do hlubokého výmolu, čímž vznikla jeho majiteli panu M.S. škoda ve výši asi 7000 Kč. Okresní soud v Pardubicích uložil  Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (jako příspěvkové organizaci založené krajem za účelem správy silnic II. a III. třídy) uhradit škodu a související náklady (ve výši asi 11000 Kč). Okresní soud uvedl, že je dána pasivní legitimace obou žalovaných a že splněním povinnosti jedním ze žalovaných zaniká v rozsahu poskytnutého plnění povinnost druhého žalovaného. Kraj odpovídá za škodu jako vlastník silnice dle § 9, § 26 a § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a SÚS odpovídá jako příspěvková organizace, která byla zřízena za účelem zajištění správy a údržby silnic II. a III. třídy.

Věc dále projednával Krajský soud v Hradci Králové, který konstatoval, že škoda vznikla na silnici III. třídy na území Pardubického kraje, který je vlastníkem komunikace, ale upozornil na to, že oproti předchozí právní úpravě, kdy byl odpovědným subjektem správce silnice je dle současné právní úpravy dána odpovědnost vlastníka silnice. Aktuální právní předpis neobsahuje žádné ustanovení, které by zakotvovalo odpovědnost správce (SÚS) za škodou vzniklou závadou ve sjízdnosti. Soud proto uzavřel s tím, že „při absenci jiné právní úpravy (obsahující odpovědnost správce) nelze po poškozeném požadovat, aby svůj nárok uplatňoval u jiného subjektu, než u zákonem označeného škůdce – tj. vlastníka silnice, neboť se jedná o odpovědnostní vztah, jehož účastníci jsou definováni zákonem“.

Tento rozsudek napadl kraj ústavní stížností. ÚS neshledal v rozhodnutí krajského soudu žádná pochybení a stížnost zamítl.

Škoda ve výši necelých 7000 Kč vyvolala náklady řízení, včetně odvolacího, ve výši zhruba šestinásobku této částky.

Naše sdružení vítá toto i všechna ostatní rozhodnutí, která v konečném důsledku povedou k tomu, že orgány místní, krajské a ústřední správy budou dělat svoji práci, tedy například starat se o veřejné komunikace jim svěřené.