Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Metodika MDČR k měření obsahu alkoholu v dechu

Přinášíme veřejnosti originální znění dokumentu s názvem Metodika k usměrnění některých správních činností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů v souvislosti s novelizací zákonů č. 361/2000 Sb. a č. 379/2005 Sb. zákonem č. 274/2008 Sb.

Tato metodika Ministerstva dopravy byla ministerstvem vydána a rozšířena správním úřadům, přesto není na webu ministerstva dostupná (narozdíl od jiných metodik). Zástupci některých zájmových organizací a motoristických periodik nás navíc v minulosti informovali, že nemohou tento dokument získat.

Obrátili jsme se na MD s žádostí o poskytnutí tohoto dokumentu. Ministerstvo naší žádosti nevyhovělo. Dokument jsme získali jinými cestami, samozřejmě v souladu s právním řádem ČR. Podotýkáme zároveň, že se nejedná o utajovaný dokument ve smyslu zákona, ale o postup, který používají správní orgány ve své každodenní praxi.

Snaha ministerstva je pochopitelná. V dokumentu a jeho přílohách jsou důležité informace týkající se práce s důkazy v případě použití detektorů alkoholu v dechu k prokazování hladiny alkoholu v krvi. O některých částech této metodiky se v médiích a mezi veřejností spekulovalo, např. o často diskutované limitní hodnotě 0,24 promile alkoholu v dechu.

Přinášíme tento dokument veřejnosti ne proto, že bychom chtěli jakýmkoli způsobem podporovat nebo napomáhat tolerování alkoholu za volantem, ale protože narozdíl od ministerských úředníků ctíme a prosazujeme zásadu rovnosti zbraní. Pokud existuje postup, který popisuje procesně správnou kontrolu alkoholu v dechu, musí být tento postup přístupný nejen kontrolním orgánům, ale také kontrolovaným řidičům, jinak získává jedna ze stran výhodu. Postupy, o které se MD pokusilo, nemají v právním státě co pohledávat, proto jsme se také proti rozhodnutí MD odvolali.

Rozboru tohoto dokumentu a zjevné snaze ministerstva jej před veřejností skrýt se budeme ještě věnovat.

Na závěr připomínáme, že se jedná o metodiku, tedy postup, který je doporučením pro správní orgán, ale není zákonným předpisem, kterým by byl správní orgán vázán. Správní orgán nemusí podle této metodiky postupovat, což ovšem může ztížit  jeho pozici při soudním projednávání přestupku nebo trestného činu, v krajním případě může dokonce vést k zamítnutí některých důkazů.

 

   

(122 847 B)

   

(246 297 B)

   

(69 233 B)

   

(30 168 B)

   

(50 986 B)