Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

MDČR odmítá poskytnout metodický dokument veřejnosti

Ministerstvo dopravy odmítlo poskytnout našemu sdružení znění metodického pokynu, které ministerstvo vydalo pro potřeby správních orgánů obcí.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. OSBID požádal ministerstvo o poskytnutí dokumentu  „Metodika k usměrnění některých správních činností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v souvislosti s novelizací zákonů č. 361/2000 Sb. a č. 379/2005 Sb. zákonem č. 274/2000 Sb.“

Předmětem nařízení s tímto je mmj. návod, jak mají správní orgány pracovat s důkazy získanými při meření alkoholu v dechu a jak postupovat při měření rychlosti po novele zákona č. 361/2000 Sb., která nařizovala strážníkům označovat měřené úseky dopravními značkami.

Naše žádost byla odmítnuta. Podle vyjádření ředitele odboru pro komunikaci s veřejností Karla Hanzelky se jedná o interní pokyn ministerstva a zákon v takovém případě umožňuje informace neposkytnout. Podle našeho názoru se o výlučně interní pokyn v žádném případě nejedná, jak nasvědčuje již název dokumentu a skutečnost, že MD samo tento dokument šířilo mezi správními orgány.

Proti rozhodnutí MD se OSBID odvolal k ministru dopravy. Na odvolání MD dosud nereagovalo.

Časová osa celé události: O poskytnutí dokumentu jsme pořádali 18. ledna 2010. Vyjádření ministerstva je datováno 3. února 2010 (datum dopsané ručně). OSBID se proti rozhodnutí odvolal 12. února 2010, rozhodnutí o výsledku odvolání nebylo doručeno dodnes (27. dubna 2010).

Nemůžeme se v této souvislosti vyhnout dojmu, že ministerstvo dělá vše proto, aby se často diskutovaný dokument nedostal mezi širší veřejnost a tím získaly správní orgány určitou výhodu a volnost při práci s natolik nejednoznačnými a spornými důkazy, jakým měření alkoholu v dechu detektory Dräger je. Snaha ministerstva se ukázala v tomto případě jako zbytečná, protože naše sdružení má tyto dokumenty již delší dobu k dispozici a zpřístupnilo je i na internetu. Dále jsme dokumenty poskytli profesním a zájmovým organizacím sdružujícím profesionální řidiče, aby podle možností instruovali své členy o významných skutečnostech v těchto dokumentech obsažených.

 

Dokumenty ke stažení:

Odmítnutí žádosti

Odvolani – odmitnuti zadosti