Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Policie a zelená šipka

Policie ČR používá svérazný způsob, jak usvědčit více řidičů z jízdy na červenou.

Našemu sdružení bylo seznámeno s případem, kdy policisté vyvinuli zajímavou taktiku k udělování pokut.

Na křižovatce, na které je umožněna jízda vpravo signálem doplňkové zelené šipky, natáčel jeden policista projíždějící automobily na kameru. Druhý policista čekal za rohem a vybíral pokuty. Policisté zde obratně využili toho, že řidič blížící se ke křižovatce nemůže poznat, kdy zelená šipka zhasne a dříve nebo později nastane situace, kdy šipka zhasne v okamžiku, kdy řidič nemá šanci zareagovat a bezpečně své vozidlo zastavit.

Doporučujeme řidičům, aby byli na takové chování připraveni, a to správnou argumentací podle zákona o provozu na pozemních komunikacích:

361/2000 § 71

(7) Není-li světelné signalizační zařízení vybaveno signálem „Pozor!“, platí při rozsvícení signálu k zastavení vozidla obdobně § 70 odst. 2 písm. d) první věta.

 

361/2000 § 70

(2) Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče

d) signál se žlutým světlem „Pozor!“ povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením; je-li však toto vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. Svítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými

signály,

 

První věta § 70 odst. 2, na kterou se odkazuje § 71, je podtržená.

 

V praxi to znamená, že pokud není světelné signalizační zařízení vybaveno žlutým signálem, a to v případě doplňkové šipky platí, pak i nadále platí, že řidič může pokračovat v jízde, pokud by nemohl vozidlo bezpečně zastavit. Je na správci komunikace, aby nastavil dostatečnou prodlevu mezi zhasnutím zelené doplňkové šipky a signálem „volno“ v přímém směru tak, aby nedošlo k ohrožení žádného z řidičů.

 

Podobné snahy PČR jsou patrně reakcí na kritiku veřejnosti, kdy je policie opakovaně napadána, že pouze měří rychlost a o vážné přestupky se nestará.