Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Policisté vybírali pokuty za rychlost. Neměli radar.

Média informovala o případu, kdy příslušníci PČR vybírali od řidičů pokuty za rychlost, aniž by měli s sebou zařízení, které by rychlost jízdy změřilo.

Např. zpráva v Lidových novinách.

Policisté pak řidičům pouze tvrdili, že překročili dovolenou rychlost. Za údajné přestupky policisté podle ní udělovali pokuty, nevystavovali však žádné pokutové bloky a peníze putovaly do jejich kapes.

V této souvislosti upozorňujeme také na to, že důkazní materiály, které pořizují republiková i obecní policie při měření rychlosti, mohou být nejen být nejen fiktivní jako v uvedeném případě, ale také sporné (rozmazané záběry, série měření, na nichž není vidět, jaké auto je zaměřeno, provádění měření osobou, která k němu není ze zákona oprávněna, chybějící ověření měřidla).

Doporučujeme řidičům, aby vždy trvali na předložení důkazu o spáchání přestupku ve formě záznamu z měřícího zařízení. Tento důkaz musí jednoznačně identifikovat vozidlo, řidiče, místo a čas, kde byl přestupek spáchán. Dále trvali na předložení ověřovacího listu nebo značky měřidla, protože technické zařízení pro měření rychlosti musí být stanoveným měřidlem ve smyslu zákona o metrologii. Tento ověřovací list je platný nejvýše jeden rok od posledního přezkoušení měřidla.

Dále ve smyslu § 84 odst. 1 zákona o přestupcích není nikdo povinen podrobit se projednání věci v blokovém řízení, pokud se skutkovými a právními závěry správního orgánu nesouhlasí a není ochoten pokutu zaplatit. Zaplacením blokové pokuty na místě se řidič zbavuje práva  věc byla projednat v řízení o přestupcích podle § 51 a následně zákona o přestupcích, včetně možnosti uplatnění řádného opravného prostředku podle § 81 téhož zákona.