Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

OSBID na semináři MD o správním trestání

Zástupci našeho sdružení se 17. února 2011 zúčastnili semináře na téma správního trestání, který pořádalo ministerstvo dopravy.

Seminář byl rozdělený na dva tématické bloky – a) problematika pokut podle výše příjmu  a b) změny v bodovém systému. O obou záměrech budeme informovat podrobněji prostřednictvím našich webových stránek.

Za ministerstvo se účastnili mimojiné šéf kabinetu ministra Hanzelka, tajemník Šmerda a za legislativní  odbor ministerstva Kopřiva, Vavřina, a Homfray. Nechyběl poslanec Huml a naopak chyběl ministr Bárta jako autor myšlenky o pokutách stanovených v závislosti na výši příjmu.

Seminář volně navazoval na předchozí akci, která se dotýkala „problematiky osoby blízké“. V tomto případě však byla celá akce o poznání hůře připravena a zástupci ministerstva přistupovali před přítomnou veřejnost se značně nedotaženými návrhy, které vyvolávaly množství otázkek.

Přítomných bylo asi 80 účastníků, podstatná část z nich byli úředníci různých státních úřadů a správních orgánů. Dále několik poslanců a zástupců různých většinou vládních nebo provládních institucí a iniciativ.

Vzhledem k chaotičnosti a nepřipravenosti celé akce, nekonzistenci, nevěrohodnosti argumentace předkladatelů návrhů a absenci  argumentů se naši zástupci rozhodli svou účast předčasně ukončit, protože pokračovat v programu byla ztráta času. Návrh na odstupňování pokut podle výše platu vyhodnotili jako „ještě méně než polotovar“ a nepromyšlený, sestavený na rychlo zřejmě ve snaze vyhovět přání ministra Bárty.

Naši zástupci v diskusi zmínili následující skutečnosti:

– představený model pokut podle výše příjmu představuje nerovnost občana před zákonem

– to, že má někdo vysoké příjmy, automaticky neznamená, že je majetný

– již nyní jsou v ČR pokuty 2-6 krát vyšší než v Německu nebo Rakousku, pokud je přepočteme na průměrný plat

– systém, kdy úředník bude zkoumat příjmy delikventa, přihlížet k eventuálním individuálním okolnostem a následně poskytovat na základě vlastního uvážení „slevu z pokuty“, vytváří zázemí pro korupci

Nejatraktivnější části semináře byla bezesporu diskuse. Některé výroky nyní zmíníme. Ukazují, jak ve skutečnosti smýšlejí někteří politici a úředníci, kteří se na této akci asi cítili „mezi svými“ a v bezpečí, že si dovolili říci i to, s čím by si nedovolili předstoupit před svoje voliče. Padaly výrazy jako „zastrašit“, „odstrašit“, „ukáznit“, „vyvolat obavy“, „eliminovat“ apod.

Mgr. Huml, poslanec za VV:

„Pro někoho je 25000 Kč jedna večeře“.

„Pokuta by měla štípnout každého stejně“.

JUDr. Svatopluk Muzikant, odbor přestupků Magistrátu města Hradce Králové:

„S tou korupcí to je prostě legrační“.

 (reakce na námi přednesenou námitku, že představený systém, kdy úředník stanovuje výši pokuty na základě vlastního uvážení, představuje prostor pro korupci)

Poslanec Šidlo (KSČM)

Soudruh poslanec v delším vstupu nastínil svoji vizi, ve kterém je každý přestupek bez ohledu na jeho závažnost trestán pokutou,  ve výši několikanásobku současných pokut. Podle komunistického poslance jsou zbytečné obavy o to, aby pokuta nebyla pro někoho likvidační. Ten, komu je taková pokuta udělena, by si ve spolupráci s úřadem stanovil splátkový kalendář a pokutu by podle něho splácel po dobu několika měsíců podobně jako například domácí spotřebič zakoupený na půjčku.

Překvapil nás i diskusní příspěvek pocházející z Asociace autoškol, jejíž zástupce horoval pro udělování několikatýdenních zákazů činnosti, které by se udělovaly navíc kromě pokuty i za víceméně nevýznamné přestupky. „Měsíční zákaz činnosti lze řešit dovolenou“, sdělil zástupce Asociace.