Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Jarní setkání členů a příznivců proběhlo 27.5.2012

Děkujeme všem účastníkům setkání členů a příznivců, které proběhlo v neděli 27.5.2012 v Praze-Kobylisích. Během setkání jsme rekapitulovali dosavadní činnost sdružení a diskutovali o hlavních tématech naší práce v následujících měsících.

1. Sdružení je nevýdělečná organizace, která nezaměstnává profesionální aktivisty. Veškeré aktivity sdružení, tedy jeho administrativu, hospodaření, propagaci, webové stránky, styk s úřady, poskytování poradenství v oblasti dopravních přestupků, účast v orgánech jako jsou komise a pracovní skupiny, provádějí jeho členové ve svém volném čase a také přiměřeně hradí vznikající náklady. Nejsme profesionální aktivisté a nechceme jimi být, pokud hodláme zachovat charakter naší činnosti.

2. První významnou část naší činnosti tvoří spolupůsobení při tvorbě dopravní legislativy. V této souvislosti jsme zmínili účast na workshopech pořádaných ministerstvem dopravy. Bohužel návrhy zákonů předkládané z prostředí politické strany Věci veřejné byly pro nás neakceptovatelné. Jednotlivé členové se do podobných aktivit zapojují i na místní úrovni.

3. Druhou část našich aktivit tvoří poradna řidičům v přestupkových řízeních, kdy se snažíme poskytnout řidičům podporu v případech, kdy jsou postupy úřadů sporné. Klíčovou roli zde hraje výměna informací a poznatků ze správních řízení.

4. Další oblastí, kterou se budeme snažit rozvíjet, že prohlubující se nerovnost v přístupu k silniční infrastruktuře, tedy tvorba cyklopruhů, uzavírky komunikací, zbytečná omezení rychlosti a retardéry nevhodného provedení nebo umístění, případně preference raritních a neefektivních druhů dopravy. Zde se neobejdeme bez širší spolupráce s členy a příznivci. Konstatovali jsme, že úřady jsou často pod tlakem agresívních aktivistů, kteří reprezentují pouze nepodstatné a okrajové skupiny uživatelů komunikací. Zde bychom rádi vytvořili „kuchařku“, jak mají občané vstupovat v kontakt s úřady a rozporovat kontraproduktivní dopravní opatření. To je však možné pouze na lokální bázi, tzn. s úřadem musejí v kontakt vstupovat nejlépe členové a spolupracovníci, kteří pocházejí přímo z daného místa.

Po skončení celé akce se část účastníků odebrala věnovat jejich oblíbenému sportu.

Děkujeme všem členům, kteří neváhali obětovat svůj čas a zůčastnit se. Akce se bude opakovat. Kromě toho se naše sdružení jistě zapojí do tradičních akcí, jako je navigační soutěž Viribus unitis a podzimní akce webu www.dfens-cz.com zvaná Den mobility.