Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Vznikly vám škody z nefunkčního registru vozidel?

 
Stát ukládá vlastníkům a provozovatelům vozidel řadu povinností související s centrálním registrem vozidel. Za nezaznamenání změn do registru do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala hrozí finanční sankce. Na druhé straně není stát schopen vytvořit podmínky k tomu, aby tak občan mohl učinit.


Jaký je správný postup, pokud vám vznikla škoda v souvislosti s neschopností ministerských úředníků?
Podle zákona č. 82/1998 Sb. je stát odpovědný za škodu, která byla způsobena nesprávným úředním postupem. Tím se rozumí i porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, například neprovedení přeregistrace vozidla bez zbytečného odkladu

Řidiči, kterým v souvislosti s problémy nového registru vozidel vznikla škoda, se mohou obracet buď přímo na ministerstvo dopravy. Nemá význam obracet se na registrační místo (správní úřad, kde registrace probíhá). Uplatňovaná škoda musí být prokazatelná, v oprávněné výši a musí být vyčíslena, včetně všech relevantních podkladů (kopií) prokazujících výši škody. Zároveň je nezbytné, aby podané žádosti byly písemné, zaslané na adresu MD (nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, Česká republika), obsahovala popis skutkového stavu a kontaktní údaje. Veškeré informace jsou k dispozici také na Zelené lince MD (tel.: 800 880 008, e-mail: zelenalinka@mdcr.cz), která je do odvolání v provozu každý všední den od 9 do 15 hodin.

Ministerstvo odpoví žadateli do 6 měsíců, zda jeho žádosti vyhoví či nikoliv.

Přinášíme také souhrn zajímavých odkazů týkajících se tohoto tématu, které naznačují, že toto selhání Ministerstva dopravy je předčí všechna přechozí selhání této instituce, jako například výměnu lékárniček za stejné lékárničky před dvěma roky.

Veřejný ochránce práv (ombudsman) vyzval řidiče, aby požadovali finanční náhradu po ministerstvu dopravy, pokud jim v souvislosti s nefunkčním registrem vznikla nějaká újma, a to nejen hmotná, ale i nemateriální. Odkaz

Předseda Senát Parlamentu České republiky v politicky formulované výzvě oslovil občany, kteří jsou touto situací poškozeni, aby zvážili podání trestního oznámení policii či státnímu zastupitelství na ministra dopravy a ministra vnitra pro podezření ze spáchání trestního činu, respektive přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 trestního zákoníku.  Odkaz

V Brně se stupňovalo napětí mezi úředníky a občany do té míry, že bylo nutné přivolat strážníky. Napjatá atmosféra vládla i v dalších městech.

Prodejci aut se obávají, že situace kolem registru povede k poklesu prodeje vozidel.