Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Jak se měří rychlost v Mratíně

Na základě podnětu z řad veřejnosti jsme se zabývali meřením rychlosti v obci Mratín.  Mratín se nachází ve středních Čechách, okres Praha-východ, 17 km od Prahy. Dopravně-bezpečnostní činnost tam provozuje obecní policie Měšice. Příklad obcí Mratín a Měšice dobře demonstruje  zneužívání pravomoci měřit rychlost městskými policiemi a zastupitelstvy některých obcí.

Obecní policie Měšice má jako podmínku své činnosti samofinancovatelnost. Například měšický zastupitel Zavadil pronesl na veřejné debatě v únoru 2012 tato slova: „Obecní policie v obci se odlišuje jedním výrazným prvkem (…) ona si na sebe 100% vydělá. Kdyby si nevydělala, v zastupitelstvu vládne jednomyslný názor – zrušit (…). Obecní policie (…) musí konat tak, aby si vydělala. Asi třičtvrtě vybraných pokut spočívá v pokutování řidičů…“. Realizaci tohoto záměru napomáhala celá řada opatření.  Strážníci z Měšic prováděli měření nejen v Měšicích, ale i v přilehlých obcích, meření probíhalo v podstatě nepřetržitě, dokonce i  noci. Policie vyšla strážníkům vstříc tím, že jako „měřený úsek“ s nebývalu benevolencí určila v podstatě celý katastr obce Mratín a v neposlední řadě, Mratín je zónou s omezením rychlosti na 40 km/h.

Naše sdružení se obrátilo na Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby dopravní policie. Pokládali jsme za nutné obracet se přímo na vrcholový orgán policie, protože to byl ředitel této služby plk. Ing. Tržil, který v médiích prohlašoval, že Policie ohlídá, aby si obce nedělaly z měření rychlosti dojnou kráv (2.5.2011, idnes). Díky naší přiléhavé argumentaci  podložené mmj. statistikou dopravních nehod policejní složky rozhodovaly v náš prospěch a přístup Policie ČR byl v tomto případě zcela korektní, což oceňujeme. Výsledkem bylo nové stanovení úseků pro měření, které jsou vymezeny na potenciálně nebezpečná, nepřehledná, frekventovaná nebo jinak riziková místa, tedy zejména taková, kde dochází ke zvýšenému pohybu chodců.

Na vyznačeném obrázku jsou původně stanovené stanovené úseky pro měření vyznačeny červeně a nově stanovené úseky modře. Nové stanovení úseků k měření platí od 16.8.2012 do 16.8.2013.

Dále viz také přiložený dokument.

Naše sdružení je zásadně proti tomu, aby měření rychlosti bylo využíváno k plnění obecní pokladny a fiancování lokálních sborů strážníků tak, jako to předvádějí radní v Měšicích. Bylo nám proto ctí pomoci místním tento závadný stav napravit. O to více nás překvapily zprávy, že strážníci z Měšic v měsíci září dále pokračovali v měření v místech, která již pro tuto činnost nebyla určena a tak sami porušovali zákon. Doporučujeme proto řidičům, kteří mají pochybnosti o správnosti postupu obecní policie, a to nejen v obci Měšice, aby v případě jakýchkoli pochybností odmítli řešit přestupek na místě a následně si ještě před přestupkovým řízením opatřili platné stanovení úseků, ve kterých mohou obecní policie vykonávat měření rychlosti. Měření rychlosti uskutečněné v rozporu s § 79a zákona 361/2000 Sb., tedy například na místě, které nemají strážníci určeno od PČR, není platným důkazem a ve správnm řízení jej nelze použít.

Nové stanovení úseků pro měření se netýkalo pouze Mratína, ale i Měšic.

Za zmínku stojí také místní úprava v obci Mratín, zejména Zóna 40, ke které nevidíme žádný důvod, a dopravní značky skryté v křoví. Tento tristní stav dopravního značení patrně strážníky z Měšic neznepokojoval.

 

Řešíte podobný problém ve svém okolí? Neváhejte oslovit naše sdružení. Máme praxi v  řešení takových případů a rádi poradíme s nápravou situace, případně se o nápravu sami postaráme, pokud to naše kapacitní možnosti dovolí.

Stanovení úseků pro měření rychlosti (PDF)