Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

OSBID nesouhlasí s uzavřením Smetanova nábřeží pro automobilovou dopravu

Dne 13.3. 2013 byla zveřejněna zpráva, že dlouho uvažované uzavření Smetanova nábřeží pro automobilovou dopravu se počne realizovat formou tzv. zkušebního omezení provozu. OSBID nesouhlasí s takto realizovanými dopravními omezeními, považujeme je za jistou formu „pokusů na lidech“. V tomhle případě jde navíc o manipulaci – pokusná omezení jsou naplánována na soboty, kdy je počet aut na nábřeží výrazně menší než ve všední dny, a získané výsledky tak nevypovídají nic o tom, jak toto omezení ovlivní dopravu v Praze v pracovních dnech.

Uzavření Smetanova nábřeží pro automobily je dlouhodobý záměr nátlakových pseudo-ekologických sdružení, vydávaný za opatření pro zvýšení kvality života ve městě. Připravované uzavírky v termínu od poloviny května a v červnu, celkem šest sobot, jsou pokračováním akcí z minulých let.

V roce 2007  šlo o akci, kdy se mělo ukázat, že lidé chtějí v tom prostoru procházet a posedávat u kavárenských stolků.  Plán se podařil jen zčásti, auta z ulice sice zmizela ale ukázalo se že běžní Pražané mají přes den jiné starosti a nábřeží zelo prázdnotou. Pro účely mediální prezentace akce byli použiti statisté z řad přátel a rodinných příslušníků organizátorů. Celá akce je zachycena ve filmu AUTO*MAT, kde jeden z protagonistů tohoto spolku oznamuje, že vyprázdněný prostor museli „zalidnit“.

Video: Jak se zalidňuje Smetanovo nábřeží

V případě plánované série uzavírek, za kterými stojí stejní organizátoři a stejné argumenty jako v minulých letech jde o to ukázat, že uzavření této velmi vytížené komunikace nezpůsobí žádné problémy v dopravě a že se nijak výrazně nedotkne lidí, kteří tudy projíždějí, ani těch, kteří do oblasti míří za prací či jinými povinnostmi a zájmy. Celý koncept zkušebních uzavírek ukazuje na to, že zodpovědní úředníci jsou pod tlakem „občanských sdružení“ (ve skutečnosti malé skupiny lidí, kteří jsou navzájem členy více subjektů, aby uměle zvýšili svůj potenciál) a že je tím významně ovlivněno jejich rozhodování. Plán omezit dopravu v místě, kudy projede denně mnoho aut s poukazem na to že těch aut je tam prostě mnoho a zároveň doufat, že omezení významného množství aut (která nezmizí, jen prostě pojedou jinudy) se nedotkne již tak komplikované dopravy v Praze je výsledkem právě takto navozené situace u rozhodujících osob a tlaku na její řešení.

Zároveň je to celé jeden velký protimluv. Podobná situace se v Praze neodehrává poprvé, Stejná skupina lidí se dlouhodobě zajímá o to, jak omezit dopravu po Magistrále. Dalším odstrašujícím příkladem je stav v dolní části Václavského náměstí, kde je již rok vyloučen provoz aut a v prostoru je prázdno. Pěší, lavičky, kavárenské stolky a plánovaná zeleň se zde neobjevila a tak jediným výsledkem je stálá služba uniformovaných strážníků, kteří kasírují pokuty od každého, kdo do prostoru vjede, byť by jen byl zmaten nelogickou uzavírkou.

Sdružení OSBID se chce postavit tomuto postupu. U Smetanova nábřeží lze považovat za odůvodněnou obavu, že po vyhodnocení šesti víkendových uzavírek nedošlo k výrazným změnám v dopravě a že budou zaznívat argumenty, že to opatření lze realizovat trvale. Pak dojde k úplnému vyloučení dopravy a vzniklou situaci – auta valící se po druhém břehu Vltavy, či po ulicích směrem k Magistrále způsobí nemalé komplikace, které „bude třeba řešit“, tím si aktivistické skupiny zajistí činnost (a hlavně na ni vázané dotace, o které jim jde především) pro další roky dopředu.
Vyzýváme všechny, kdo se nespokojí s konstatováním že „aut je zbytečně moc, vyženeme je“, aby nás podpořili. Informujte své okolí o tom, co se chystá – reálně hrozí, že Smetanovo nábřeží bude uzavřeno pro individuální automobilovou dopravu, aniž by existovala adekvátní náhrada.

Běžné denní starosti neumožňují většině lidí se zajímat o dění na každém nároží – dokud nezjistí, že uzavírka trasy, kterou denně používali, není dočasná kvůli opravě, ale trvalá.  Omezovači tak zasáhnou do (nejen) vaší mobility a vzniklne další prázdné vybydlené a bezcenné místo, kudy už nikdy neprojedete. Pak již bude pozdě na nápravu. Oni spoléhají na to, že se jako mnohokrát v minulosti přizpůsobíte a jejich idea tak dochází postupného naplnění. Nebuďme mlčící většinou.

Neváhejte oslovit své zastupitele a projevte váš názor na celé omezení, dokud je to možné, a neváhejte se s námi podělit o jejich reakce.

Zpráva na magistrátním webu: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/smetanovo_nabrezi_se_zkusebne_uzavre_pro.html