Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Praha 3 a cyklogenerel

V minulém týdnu, ve středu 19.6. se v Praze na Žižkově v divadle PONEC odehrálo „představení“. Bylo nazvané „Praha 3 představuje strategii pro podporu cyklodopravy na svém území“. Protože v dotčeném území žije či pracuje více našich členů, OSBID u tak významné věci týkající se dopravy rozhodně nemohl chybět.

Už příprava celé akce a informace, které o ní byly poskytovány slibovaly, že se bude čím zabývat. A naše očekávání bylo naplněno měrou vrchovatou.

Kdo se chcete dozvědět více, o tom, jaké a kde jsou chystané změny, navštivte stránky městské části Praha 3. Že to nemůžete najít? No, řekněme, že jde o náhodu. Přímý link je zde.

Prostudovali jsme a s místními obyvateli probrali návrhy změn a jejich rozsah. Shodovali se v jediném – jde o velký zásah do mobility každého obyvatele Žižkova a podle našeho názoru zásah negativní. Rozhodně jsme se k takovému návrhu chtěli vyjádřit a předpokládali jsme, že stejnou potřebu budou mít i další obyvatelé Žižkova. Dotázali jsme se proto několika místních, zda o plánovaném veřejném projednávání vědí. Odpověď byla negativní.

Nehodláme trpět stav, kdy úřad městské části realizuje změny takového dosahu občanům za zády. Vyrobili a roznesli jsme letáky. Přestože  nejsme profesionální aktivisté, kteří jsou financováni z veřejných prostředků, ale jen malé občanské sdružení a naše zdroje jsou vždy omezené, podařilo se nám rozdat cca 3000 letáků v oblasti dotčených ulic.

Ve středu se vydali zástupci OSBID na místo. Ještě před vlastním představením dokumentu nás zaujaly dvě věci.

– „Protileták“, tedy vyvracení tvrzení v naší pozvánce, který rozdávali zástupci cykloaktivistů hned u vchodu. Zřejmě ani nespoléhali na to, že autor návrhu přesvědčí příchozí. Jak se později ukázalo, nepřesvědčil.

– Vlastní místo konání. Možná to nebyl záměr, ale pokud městská část zve své občany do divadla, takové slovní spojení evokuje velký prostor hlediště a mnoho desítek, až stovky příhozích. Představení dokumentu bylo situováno do kavárny, kde je prostor pro cca 20 lidí,  50 už je nadlimitní počet a do k tomu určených prostor by se nevešel ani zlomek žižkovských. Spolu s „neviditelnou“ pozvánkou na webu to na nás působilo dojmem, že s účastí veřejnosti na veřejném projednávání se vlastně ani nepočítá a že se jednalo o akci pro úzký kruh spřátelených osob z kruhů cykloaktivistických organizací a spolků.

Velmi pochybný byl i sám průběh veřejné prezentace.

Představení dokumentu a moderování celé akce se ujal místostarosta p. Rut jako jediný zástupce radnice na místě. Vlastní představení a obhajobu dokumentu pak prováděl p. Cach, architekt a autor návrhu. Spolu s ním se obhajoby ujali zástupci iniciativy Auto*Mat a serveru prahounakole.cz.

Z celé akce existuje dlouhý videozáznam, pořízený Žižkovskými listy, dostupný na serveru Youtube.  Zdržíme se sáhodlouhého popisu diskuse a vypíchneme jen tři momenty, které jsou podle nás klíčové..

– Autor cyklogenerelu Cach se zjevně neorientuje na Praze 3 a není schopen odpovídat na otázky, tedy kromě těch, které očekával z prostředí jemi blízkému. Jeho odpovědi byly neurčité, většinou prosté argumentů a místy to vypadalo, že v jeho vlastním dokumentu hledá, co tam vlastně napsal.

– Jak v cyklogenerelu, tak ve vlastní diskusi zaznělo, že cyklistika představuje v letních měsících na Žižkově zhruba 1-2% dopravních výkonů a v zimě nic. Musíme si položit otázku, zda je zájem 1% občanů skutečně zájmem veřejnosti, nebo zda se jedná o aktivistický nátlak na veřejné instituce.

– Každá kritika libovolného bodu navržených změn byla autorem obhajována tak, že „to je na prověření“. Ačkoli to může působit dojmem prosté nekompetence, ve skutečnosti se jedná o plíživý postup zavádění omezení a zákazů, kdy se na koneci neprůhledného „prověřování“ ukáže, že omezení a zákazy je třeba zavést i přes nesouhlas veřejnosti, která se „prověřováním“ uklidní a přestane klást odpor

– V neposlední řadě, rozhodování o veřejném prostoru se vzdaluje občanům a přesouvá se na aktivisty a angažované rádobyodborníky jako je archichtekt Cach. Ti se pak obhajují nejrůznějšími „strategiemi“, „zahraničními zkušenostmi“, „progresívními řešeními“ a dalšími nekonkrétními formulacemi, které jsou matoucí a mají zastřít, že hlavní slovo v rozhodování o veřejném prostoru už nemá občan. Posuďte sami:

„Na pražské poměry se jedná o nesmírně progresivní dokument, jehož zřízení v obdobném záběru by bylo nesmírně žádoucí na všech městských částech. Veřejné projednání generelu bude podkladem pro hlasování o generelu na zastupitelstvu, odezva veřejnosti na jeho červnovém představení bude tudíž poměrně významná.“

Situaci kolem Prahy 3 budeme nadále sledovat. Je však více než jasné, že rozhodující slovo budou mít občané Žižkova a jejich ochota a schopnost  přesvědčit místní politiky, že mají poslouchat své voliče a ne 1% cykloaktivistů. Blížící se komunální volby jsou přitom vhodným argumentem k tomu, aby si politikové připomněli zásady zastupitelské demokracie.

Týká se Vás to? Bydlíte či jezdíte Prahou 3? Nechcete být pokusným králíkem abiciózních architektů? Povězte radnici svůj názor.

Na závěr se omlouváme těm řidičům, kteří měli práci navíc s odstraňováním letáků zpoza stěračů a to zejména v případě, že je uvedená informace nezajímala. Bohužel nemáme k dispozici žádné „hlásné trouby“ v podobě spřátelených novinářů a radničního tisku a tak pro nás tato metoda představovala jedinou možnost, jak rychle zprostředkovat informace většímu počtu osob. Zároveň děkujeme všem příznivcům, kteří se do akce zapojili.