Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Smetanovo nábřeží: Co můžete udělat i vy

Sdílíte-li náš pohled na zbytečnou, nesystémovou a politicky motivovanou uzavírku Smetanova nábřeží pro individuální automobilovou dopravu a máte k tomuto záměru zamítavý postoj, můžete několika jednoduchými kroky další schvalování tohoto nesmyslu pomoci zastavit nebo alespoň přibrzdit.

1. Napište představitelům Magistrátu hl. m. Prahy a Prahy 1.

Smetanovo nábřeží je ve správě Magistrátu hl. m. Prahy. Okolní komunikace jsou ve správě městské části Prahy 1. Výsledné rozhodnutí bude tedy kompromisem mezi oběma úřady. Můžete je oslovit elektronickou i klasickou poštou, přičemž podle naší zkušenosti „papírovým“ dopisům bývá přikládána větší váha.

Je to velmi prosté. Přirozená a autentická výpověď občana je každopádně cennější nežli aktivistické fráze a pseudoodborné blábolení jejich expertů. Popište svůj vztah k místu a krátce vyjmenujte argumenty, které máte. Můžete také požadovat, aby úřady další aktivistické seance na nábřeží nepovolovaly.

Zprávu zašlete na:

– primátora města Prahy Tomáše Hudečka, tomas.hudecek@praha.eu

radního pro dopravu Jiřího Nouzu, Jiri.Nouza@praha.eu

– starostu Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, oldrich.lomecky@praha1.cz

– ředitele ÚRM Tomáše Ctibora, kr@urm.praha.eu

Pokud se sdělení týká dopravní situace na Smetanově nábřeží, pak zprávu adresujte ještě řediteli odboru dopravních agend Heroudkovi Jan.Heroudek@praha.eu

 

2. Pokud jste rezidentem na Praze 1, oslovte svého zastupitele

Seznam zastupitelů najdete zde.

 

3. Přidejte se k elektronické petici

Elektronická petice není dosud rozeznávána českým právním řádem, ale poslouží alespoň jako signál, že uzavírka Smetanova nábřeží není přijímána výhradně pozitivně. Tento dojem se aktivisté snaží vyvolat. Komunální volby sice nejsou za dveřmi, ale politici už začínají myslet na toho, na koho se v uplynulých třech letech snažili co nejrychleji zapomenout – na voliče.

Odkaz na petici najdete zde.

 

4. Sdílejte informace

Dochází k postupné proměně pohledu médií na celou uzavírku. Na počátku média nepřipouštěla pochybnosti a uzavírku prezentovala jako bezvýhradně správnou, ostatně jako vždy, pokud jde o zákazy, omezování a pokutování řidičů. Nyní již pronikají i do oficiálních médií i kritické hlasy. Dopřejte svým známým a přátelům pohled z druhé strany, například:

Damir Špojlarič: Uzavřené Smetanovo nábřeží z pohledu chodce

Jan Polanecký: Byl jsem na Potěmkinově nábřeží

Vladimíra Ludková: Hudečkova cyklozácpa

Autorevue: Pět odpovědí na to, proč je uzavřené Smetanovo nábřeží nesmysl

Meziplyn: Smetanovo nábřeží žije, za jakou cenu?