Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Viděli jsme „zklidněné“ Smetanovo nábřeží

V sobotu 14.9. započalo již delší dobu avizované záměrné uzavírání Smetanova nábřeží pro automobilovou dopravu. Podle záměru organizátorů je cílem postupná proměna tohoto prostoru na městské korzo. Podle našeho názoru se jedná o aplikaci salámové metody, kdy si veřejnost bude muset postupně zvyknout na další omezení dopravy.

S průběhem akce na Smetanově nábřeží jsme se seznámili téhož dne v odpoledních hodinách na místě. Podle zpravodajství, nepochybně ovlivněného hlavním organizátorem cykloaktivistickým sdružením AutoMat, se mohli Pražané těšit z následujících atrakcí:

 „Na nábřeží budou zahrádky s posezením, farmářské trhy a ochutnávky kuchyní pražských menšin – vietnamské, ruské, balkánské nebo slovenské.“

„Kromě gastronomických zážitků bude Smetanovo nábřeží žít také diskusemi“

„Během celého dne budou v komentovaných prohlídkách k dispozici urbanisté.“

Zdroj: Česká televize

Naše poznatky se však od tohoto popisu velmi diametrálně rozcházejí.

1. Již sám záměr uzavírat Smetanovo nábřeží o sobotách je pochybený. Namísto objektivního rozboru přínosů a rizik uzavírky takto významné komunikace je volen jakýsi experiment na lidech. Ponecháváme na každém, aby posoudil, zda takové postupy korespondují se zásadami profesionální městské správy.

2. Organizátor, různé lobby a část úředníků na Magistrátu hl. m. Prahy volí uzavírku ve dnech, kdy intenzita dopravy zdaleka nedosahuje parametrů pracovního dne, aby bylo možné názorně ukázat, že i po uzavření Smetanova nábřeží nedojde k dopravním komplikacím, a pokud ano, ty dopadnou jen na uživatele individuální automobilové dopravy (kterých je v Praze podle aktuálních údajů „jen“ přes 30%). I přes toto manipulativní pojetí jsme museli konstatovat, že se záměr organizátorů nenaplnil a objížďka přes Malou stranu zabrala naší testovací posádce 20 minut navíc, které ponejvíce prostálo v zácpě, částečně spolu s tramvajemi MHD. Nejen řidiči, ale i cestující MHD si tedy budou muset přivyknout, že jejich cesta bude trvat déle.

Nejnověji jsme se dozvěděli, že v reakci na dopravní komplikace bude policie při další okupaci Smetanova nábřeží aktivisty uzavírat ulici Karmelitskou tak, aby byl možný bezproblémový průjezd tramvají. Uzavírka tedy na sebe nabaluje další omezení, která budou v případě, že se omezení stane persistentním, také trvalá. Sami organizátoři pak navrhují objízdnou trasu Strahovským tunelem a po třídě Milady Horákové, nebo přes severojižní magistrálu, která by se podle jejich vlastních slov ovšem také měla „zklidnit“, tedy uzavřít. Ukazuje to na naprostou bezkoncepčnost kroků, které Auto*Mat navrhuje.

3. Na nábřeží samotném jsme rozhodně nezaznamenali farmářské trhy, gastronomické zážitky ani výstavy. Jestli tam zástupci veřejnoprávního média něco takového spatřili, měli by vyhledat lékaře-specialistu. Na místě jsme zaznamenali nesourodou kolekci improvizovaných předzahrádek, starého nábytku, různých předmětů hodících se spíše k recyklaci a stánků s občerstvením, které svým zjevem značně zaostávaly za stánky z Václavského náměstí, které byly před časem uzavřeny proto, že kazily ráz města. Ke kvalitě kulinářských zážitků a „gastronomie“ se nebudeme raději vyjadřovat, spíše nežli gurmán by je měl vidět hygienik.

4. Umístěním nejrůznějších předmětů na chodníky, jako např. staré postele, která skutečně nelákala k ulehnutí, opotřebovaného klavíru, „předzahrádek“ z omšelých židlí, byli chodci, ve své většině navíc zjevně turisté, nuceni chodit po silnici, čímž byl uměle navozován dojem spontánního „korzování“. I při maximální snaze o objektivní pohled na tuto událost našim spolupracovníkům z pohledu chodce nepřipadalo místo o nic atraktivnější než ve všední den. Také nebylo o nic bezpečnější než předtím, spíše naopak, protože mezi chodci se proplétali cyklisté, auta městské policie a tramvaje. Z našeho pohledu nebylo opatření pro chodce dokonce ani neutrální.

5. Ohledně „probíhajících diskusí“, ani k těm nedocházelo. Nebylo s kým diskutovat.

6. Na stánku sdružení AutoMat se pokoušel náš spolupracovník získat vysvětlení, proč je nutné Smetanovo nábřeží uzavřít, jak bude tohoto cíle dosaženo. Oba přítomní aktivisté působili dezorientovaným dojmem a žádné věrohodné vysvětlení nedodali. Bylo nám řečeno, že celý záměr bude vylobbován a je nutné jej prosadit, protože je to správné a ve všech evropských městech už takové nábřeží dávno uzavřeno je. O veřejných záležitostech tak rozhoduje nikoli veřejnost, ale aktivistická lobby prostředky, které jsou vzdálené metodám zastupitelské demokracie.

Ze způsobu, jakým nám bylo toto vysvětlení sděleno, jsme nabyli dojmu, že sdružení AutoMat za záměrem již pevně nestojí a pokud přijde řeč na zjevná či možná negativa tohoto významného zásahu do dopravního systému Prahy, odkazuje se na magistrát a jeho úředníky. Cílem takové komunikace nepochybně je podat veřejnosti celý záměr tak, že za negativní následky, dopravní zácpy a zpoždění MHD mohou úředníci, zatímco AutoMat to myslel jako vždy dobře.

7. Dále se chtěli naši spolupracovníci zúčastnit komentovaných urbanistických procházek, ale ani při nejlepší vůli a při dodržení času zahájení podle programu se nám nepodařilo se do žádné procházky zapojit, protože žádná v daném místě a čase neprobíhala. Nezdálo se ani, že by o takovou procházku jevili přítomní chodci skutečně zájem.

8. Pro celou akci nenacházíme jiné pojmenování, než Potěmkinova vesnice. Toto označení má původ v minulosti a zahrnuje vytváření reality za pomoci kulis a rekvizit.

9. Celkově na nás celá událost působila dojmem, že je stejně již dávno rozhodnuto a akce tohoto charakteru je nutné pořádat proto, aby bylo možno později argumentačně reagovat na kritiku, kterou následné dopravní komplikace nepochybně vyvolají.

 

OSBID dlouhodobě nesouhlasí se záměrem uzavřít Smetanovo nábřeží, zejména s pro nedostupnost adekvátní objízdné trasy a absenci jakýchkoli zdůvodnitelných přínosů pro významnou část obyvatelů a návštěvníků Prahy. Oceňujeme, že se tím komunitě cyklistů otevře cesta ke komfortnímu a zábavnému průjezdu po nábřeží, ale vzhledem k 1% podílu cyklistiky na městské dopravě to nikdy nevyváží ztráty způsobené na straně zbývajících 99% účastníků provozu.