Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Blanka a DEN D

Vedení Prahy, v čele s primátorem Hudečkem chystá velké změny v dopravě v Praze. Dopadnout mají na statisíce lidí, kteří denně či jen občas použijí ke své dopravě osobní automobil.  Popis chystaných omezení změn je v příloze – usnesení Rady HMP.

 

Stanovisko občanského sdružení OSBID  – s navrhovanými úpravami jednoznačně nesouhlasíme.

Předmětný materiál je přehledem dopravně významných uzlů v širším centru a soupisem omezení plánovaných v každém jednom z nich. Spouštěcím bodem a jediným argumentem, který je uveden, je otevření tunelu Blanka, které je v očích autorů dokumentu podle všeho spásou dopravy v Praze, samozřejmě bez hlubšího vysvětlení proč by tomu tak mělo být. Autoři přitom i ignorují fakt, že poslední oznámený termín otevření tunelu (jaro 2014) je nemožné stihnout – stavba je v tuto chvíli přerušená, staveniště je zakonzervované a probíhají složitá jednání právníků investora a zhotovitele stavby o financování a celkovou legitimitu stavby. Šance, že tunel začne sloužit ještě v letošním roce, je přinejmenším malá.

Obecným důvodem našeho nesouhlasu je prostý fakt, že omezení kapacity jedné skupiny komunikací prováděné se zdůvodněním, že jinde je kapacita posílena, není možné nazývat rozvojem. Posílení kapacity pražských komunikací vychází z potřeb Pražanů a návštěvníků hlavního města. Uzavřením širšího centra pro individuální automobilovou dopravu bude přetížení místních komunikací pouze převedeno do jiné oblasti. A investice do posílení kapacity přijdou vniveč, protože za cenu tunelu Blanka pouze dojde k přesunu dopravních problémů do jiného místa.

Protože některá navrhovaná opatření jsou jako na míru šitá aktivistické skupině prosazující rozvoj cyklodopravy v Praze, domníváme se, že za návrhem ze značné míry stojí tito aktivisté, kteří se netají značnou podporou primátora Hudečka a štědrým přísunem státních dotací, tedy peněz daňových poplatníků.

Typickým příkladem tohoto populistického neúčelného opatření může být třeba cyklopruh na magistrále. V místě kde současný primátor Hudeček odhadoval až 20 000 cyklistů denně (to je asi 1000 za hodinu, tedy cca 16 za minutu – v podstatě souvislý proud cyklistů s rozestupy 20-30m). Tedy řešení, které je v duchu návrhů profesionálních „pachatelů dobra“ – zdánlivá podpora správného záměru (kdo by nechtěl mít čistý vzduch, že ano?) je ve skutečnosti jasným omezením kapacity komunikace, která denně obslouží více než 100.000 automobilů a ke které Blanka nepředstavuje žádnou alternativu, což je patrné každému prostým pohledem na mapu Prahy. Ve spojení s ostatními návrhy – semafory od Vyskočilovy až do centra, „zklidnění“ I.P.Pavlova, přetnutí magistrály v ose Vinohrady-Václavské nám.  – jde o faktickou paralýzu této významné dopravní tepny.

 

Spolu s omezením magistrály je plánované i omezení průjezdu po obou vltavských březích. Na reálné dopady takového omezení si Pražané „sáhli“ na podzim, kdy se stali pokusnými králíky Útvaru rozvoje města spolu s různými aktivistickými spolky, kteří uzavřeli na 5 sobot Smetanovo nábřeží. I přes varování na místě i v médiích docházelo opakovaně ke kolapsu v ulicích Malé strany – a to byla plně průjezdná magistrála. Uzavírání nábřeží bylo obhajováno tím, že tudy jezdí jen tranzitní doprava (aniž by kdo kdy uspokojivě vysvětlil, co to vlastně tranzitní doprava je) a že auta obtěžují místní. V souvislosti s tímhle zkušebním omezením vznikla petice Praha 1 trpí, kterou podepsalo elektronicky přes čtrnáct set osob a fyzicky stovky právě místních obyvatel a lidí v místě pracujících. Jejich názor předkládaná zpráva, stejně jako organizátoři uzavírkových akcí na veřejných diskusích, naprosto ignoruje – stejně jako hlas desítek tisíc Pražanů (magistrála 100.000, nábřeží 25.000), kteří svůj názor a potřebu jasně projevují tím, jakým způsobem danou ulici denně užívají.