Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Silniční daň ze soukromých aut

(aktualizováno)

Ministerstvo dopravy připravuje návrh zavedení silniční daně nejen pro podnikatele, jak je tomu doposud, ale pro všechna registrovaná vozidla. Záminkou má být „čistá mobilita“.

 

Objevují se první návrhy rozpracování tzv. Národního akčního plánu čisté mobility, plánu, který pod záminkou zlepšování životního prostředí má zejména pomoci lobby výrobců automobilů nahradit stávající automobily v ulicích automobily novějšími. Poté, co bylo zavrženo zkrácení periody pro STK u starších vozidel na jeden rok, připravuje Ministerstvo dopravy zavedení silniční daně i pro soukromá vozidla. Lobby výrobců automobilů navrhuje ministerstvu stanovit výši silniční daně ze soukromých vozidel podle velikosti motoru nebo podle emisí. Zde OSBID z.s. upozorňuje, že vozidlo může reálně mít i výrazně nižší emise, ale přesto má často horší emisní třídu, protože tato byla vozidlu stanovena již tím, kdy bylo schváleno do provozu. U některých poměrně nových vozidel s emisní třídou Euro 5 či Euro 6 se naopak ukázalo, že celé stanovení emisí je jedním velkým podvodem (Dieselgate). Sdružení výrobců automobilů, jehož nekteří členové či mateřské koncerny jehož nekterých členů tak mají prsty v rozsáhlých podvodech s emisemi, navrhují zpoplatnění mimo jiné i vozidel, jejichž emise předmětem žádného podvodu nejsou, což nelze než považovat za zcela nestoudné.

Dále OBSID připomíná, že silniční daň pro soukromá vozidla byla zrušena v socialistickém Československu se zavedením spotřební daně z pohonných hmot.

Pokud sledujete dějí kolem projektu tzv. čisté mobility, nemůže dále nezaujmout zcela zjevná preference CNG oproti jinému druhu alternativního paliva, jímž je LPG. Infrastruktura pro LPG v České republice existuje, čerpacích stanic je dostatek, LPG je levné, prověřené a ekologické alternativní palivo, s ekologickými dopady srovnatelnými s CNG. Dokázalo se prosadit samo, bez dotací, jen díky tomu, jak jsou nasazeny ceny spotřebních daní, a to nejen v ČR, ale prakticky po celé Evropě i mimo ni. Oproti CNG je provozování vozidla na LPG obecně praktičtější, palivo je v nádrži uloženo pod poměrně nízkým tlakem, stejný energetický obsah paliva zabere přibližně 7x menší objem, vyžaduje menší zásahy do konstrukce vozidla a má menší dopad na výkon motoru. Nestojí však za ním plynárenská lobby a není tam potenciál pro přesměrování finančních ťoků z veřejných rozpočtů.

OSBID z.s. považuje Národní akční plán čisté mobility za další variaci lobbyingu na téma „jak donutit občany ČR, aby se zbavili svého zatím vyhovujícího auta a koupili si nové“, s čímž z pozice zástupce motoristické veřejnosti nemůže souhlasit. Vyzývá proto své příznivce, aby pečlivě sledovali další vývoj v této oblasti a byli připraveni dávat svůj nesouhlasný názor dostatečně hlasitě najevo.

 

Update z 10.12.: Návrh patrně nemá dostatečnou politickou podporu a byl odložen.