Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Dopravní „koncepce“ v Brně

Nejrůznější pochybné organizace nám připravily další omezování individuální dopravy a vyhánění automobilů z města, v tomto případě z Brna. Během víceméně tichých příprav v posledních měsících („pracuje“ se na tom ovšem údajně již od roku 2014) došlo k výrobě téměř 80stránkového dokumentu, který byl nenápadně představen 12. března. Čas na vyjádření má veřejnost jako vždy minimální – do 31. 3., což ovšem nicméně znaméná, že máte ještě čas se vyjádřit i vy.

 

K přípravě byly jako obvykle pozvány pouze „vybrané“, údajně „odborné“ organizace, tedy vyjma DPMB, Kordisu a pár dalších zástupců MHD pak zejména samí profesionální aktivisté a dojiči veřejných rozpočtů z nejrůznějších obskurních neziskovek (vizte web). Ze zástupců největší dopravní skupiny v ČR (která se také nejvíce prolíná se skupinou ekonomicky aktivních občanů, kteří to celé platí), automobilistů, nebyl tradičně přizván nikdo. Tedy jako obvykle, o nás bez nás. Doporučujeme alespoň si prolistovat onen dokument. Obsahuje kromě tradičního sociálního inženýrství a (zatím) obecných prohlášení o tom, jak je třeba lidi vyhnat z aut, snížit podíl automobilů v rodinách apod. a nahnat je do MHD a na kola také klasické umrtvení centra, dopravních tahů a také zavedení parkovacích zón. Vše je podloženo pouze dohady, odkazy na mnohdy ani nerealizované studie, přičemž jsou zcela ignorovány potřeby mobility obyvatel Brna.

 

V Praze už zkušnost s takovým postupem máme a zásadní závěr je, že se dopravní situace po takových zásazích vždy zhoršila. Chcete totéž i v Brně? OSBID doporučuje svým členům a příznivcům z Brna a okolí, aby projevili svůj nesouhlas s navrhovanými změnami. OSBID na základě svých letitých zkušeností předpokládá, že jako obvykle dojde zejména k realizaci těch jednoduchých a relativně levných způsobů omezování účastníků provozu (například různé další zákazy, lesy značek, zúžení, betonové monstrozity uprostřed vozovek, se kterými mají problém i vozidla IZS a autobusy MHD apod.), které skutečné problémy neřeší a u nichž se navíc dá očekávat obvyklé rozdělení do více menších zakázek, což navozuje důvodný dojem vyššího korupčního potenciálu. Obyvatelé Brna se také patrně dočkají další zvýšené činnosti městské policie při vymáhání uvedených „dopravních opatření“, přičemž, jak už to tak bývá, utrpí patrně její činnost na poli prevence kriminality.

Lze dále očekávat, že na systémová řešení, tedy kupříkladu výstavbu dalších tramvajových tratí či větší rozvoj příměstské železnice se nedostane, protože skutečná řešení dopravních problémů vyžadují obrovské investice (vystavět kilometr tramvajové trati se zastávkou v Brně znamená až 100 milionů korun), což momentálně není v rozpočtových možnostech města.