Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Jízda rychlostí 52km/h v obci nemusí být vždy přestupkem

Seznamujeme řidiče se zajímavým rozsudkem Nejvyššího správního soudu dotýkajícího se přestupku překročení maximální dovolené rychlosti (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.12.2009, čj. 5 As 104/2008 – 45, www.nssoud.cz).

Čtěte více Jízda rychlostí 52km/h v obci nemusí být vždy přestupkem

Kraje odpovídají za stav svých komunikací

Zajímavé rozhodnutí (I.ÚS 2729/08) učinil ústavní soud. Týká se odpovědnosti za škody způsobené technickým stavem komunikací.

Stěžovatelem byl Pardubický kraj, který napadal rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové.

Na počátku kauzy stálo poškození kola vozu Škoda Superb vjetím do hlubokého výmolu, čímž vznikla jeho majiteli panu M.S. škoda ve výši asi 7000 Kč. Okresní soud v Pardubicích uložil Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (jako příspěvkové organizaci založené krajem za účelem správy silnic II. a III. třídy) uhradit škodu a související náklady (ve výši asi 11000 Kč). Okresní soud uvedl, že je dána pasivní legitimace obou žalovaných a že splněním povinnosti jedním ze žalovaných zaniká v rozsahu poskytnutého plnění povinnost druhého žalovaného. Kraj odpovídá za škodu jako vlastník silnice

Čtěte více Kraje odpovídají za stav svých komunikací