Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Ministerstvo dopravy chce zpřísňovat STK, nemá však ani základní fakta

V souvislosti s plánovanou změnou zákona č. 56/2001 Sb., která mimojiné zpřísňuje některé postupy při technických kontrolách vozidel a zavádí další kontrolní úkony (jak jsme již informovali na počátku ledna), jsme se zeptali Ministerstva dopravy na několik věcí. Odpověď nás (ne)překvapila.

Ministr dopravy Dobeš dokonce strašil motoristy mrtvolami na silnicích, když pro Novinky prohlásil: „Nechci jen přihlížet, jak na silnicích umírají lidé kvůli špatnému technickému stavu vozidel.“

Jestli skutečně umírají lidé kvůli špatnému stavu vozidel, je to jistě vážná věc, která vyžaduje hlubší analýzu, nikoli pouze povrchní konstatování faktu a bezhlavé zpřísňování zákonů a vyhlášek, které v drtivé většině případů dopadne na ty motoristy, kteří mají vše v pořádku. Dotázali jsme se tedy ministerstva dopravy formou žádosti o poskytnutí informací:

1. U kolika dopravních nehod s následkem smrti byla v roce 2011 byla u vozidla některého z účastníků nehody zjištěna příčina v technickém stavu vozidla?
2. Kolik vozidel mělo při nehodě podle bodu 1 platnou STK?
3. Kolik vozidel mělo při nehodě podle bodu 1 platnou STK úspěšně provedenou před méně než 1 měsícem od nehody?
4. Jaké kroky učinilo při provádění státního odborného dozoru podle § 81 zákona č. 56/2001 Sb. v souvislosti s vozidly podle bodu 3 Ministerstvo dopravy?

Cílem našeho dotazu bylo zjistit, zda při těch smrtelných nehodách, které ministr zmínil, mělo vozidlo vůbec platnou STK, jak dalece v minulosti tato STK ležela a jak ministerstvo reagovalo na fakt, že při používání automobilu s „čerstvou“ STK došlo k fatální nehodě.

Chápali bychom možná snahu ministerstva předpisy zpřísňovat, kdyby se ukázalo, že se po silnicích pohybují technicky nebezpečná vozidla bezprostředně po STK a přitom byly možnosti současné právní úpravy zcela vyčerpány a to vše bylo pečlivě podloženo fakty.

Výsledek? Ministerstvo tyto informace vůbec nemá. Zákony zpřísňuje jen proto, že je to prostě třeba, ale svoje snahy nedovede podložit fakty.

V první odpovědi ministerstva na náš dotaz odpověděl Ing. Josef Chodora pověřený řízením bezpečnostního odboru:

Vámi požadované informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra, kde jsou všechny potřebné údaje o dopravních nehodách šetřených Policií ČR zveřejněny ve statistických blocích. Jiné údaje, než tyto k dispozici nejsou.

Dále nás úředník Chodora odkázal na web  http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx, Jedná se o web statistik Policie ČR. Mimojiné se tam můžeme dozvědět, že v roce 2011 nedošlo vinou technického stavu ani k jedné smrtelné nehodě (tabulka na straně 3). Ministr Dobeš ani nezvolil k vyvolávání emocí mezí veřejností vhodný příklad.

Požadovali jsme dále po ministerstvu upřesnit, co to přesně znamená „jiné údaje k dispozici nejsou“ a dotázali se, co to přesně znamená. Odpověď nám poskytla p. Iveta Šimková z bezpečnostního odboru:

Ministerstvo dopravy nedisponuje informacemi o dopravních nehodách. Doporučuji se obrátit s tímto dotazem na Ministerstvo vnitra.“

Nejhorší na této katastrofální komunikaci je, že naše otázky byly od samotného počátku nezodpověditelné (v roce 2011 v ČR vůbec nikdo nezahynul při dopravní nehodě, jejíž příčina byla zjištěna v technickém stavu vozidla) a kdyby úředníci bezpečnostního odboru tento fakt znali, snadno by se s naším dotazem vypořádali.