Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Poslanci chtějí prodloužit lhůtu prekluze přestupků na 2 roky

Podle současné právní úpravy zaniká odpovědnost za přestupek (mimojiné dopravní) po jednom roce od jeho spáchání. Poslancům to zřejmě vadí.

Pod návrhem zákona je podepsaný poslanecký klub České strany sociálně demokratické v čele s poslancem Chvojkou. Návrh zákona naleznete zde.

Důvodová zpráva uvádí:

Platná právní úprava zániku odpovědnosti za přestupek je v současnosti již nedostačující. Prekluzivní lhůta jednoho roku od spáchání přestupku, která je dána platnou právní úpravou, je příliš krátká. Vezmeme-li v úvahu možné a stále se množící obstrukce při projednávání přestupku nebo u mnohých přestupků i pouhou jeho právní kvalifikaci, dochází často k případům, že přestupek po uplynutí jednoroční lhůty zůstává nepotrestán. Vyskytují se rovněž případy, kdy orgány činné v trestním řízení zjišťují, zda nejde o trestný čin a teprve poté vracejí případ správnímu orgánu k dalšímu řízení. Tento postup je obvykle časově náročnější a přestupek pak není projednán právě pro krátkost lhůty.

Navrhovaná lhůta pro zánik odpovědnosti za přestupek je navrhována dvouletá. Předkladatelé zákona asi především mysleli na přestupky dopravní.

Návrh zákona nyní směřuje do vlády. Sledovat další projednávání tohoto tisku můžete zde.