Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

I vy můžete pomoci odstranit zbytečná omezení rychlosti!

Události kolem billboardu na Strakonické třídě náś přivedly na myšlenku, rozšířit podobný postup na více míst. Příčinou problému je svévole, kterou aplikují místní samosprávy ve stanovování omezení rychlosti. Pražský magistrát demonstroval tento přístup na Strakonické třídě, kdy zavedl omezení rychlosti kvůli hluku, aniž by hluk předtím změřil.

Příčinou problému je svévole, kterou aplikují místní samosprávy ve stanovování omezení rychlosti. Pražský magistrát demonstroval tento přístup na Strakonické třídě, kdy zavedl omezení rychlosti kvůli hluku, aniž by hluk předtím změřil a nehodlá ho dokonce měřit ani poté, co byla rychlost snížena. Pod záminkou snižování hluku tak zasáhl do plynulosti a bezpečnosti dopravy přibližně 50.000 řidičů denně, aby domnělě chránil před hlukem domnělých 800 osob, jichž jsme se však na místě samém nedopočítali.To ale není nic nového. Pražané se mohli s tímto přístupem setkat na třídě 5. května a na Spořilovské třídě. Překvapila nás však velmi bezprostřední a kladná reakce řidičů, neřidičské veřejnosti a médií na naši skromnou akci s billboardem. Ještě více nás však překvapila odmítavá a arogantní reakce veřejné správy. Ze slov magistrátních úředníků v médiích bylo poznat, že se jim náš záměr vůbec nezamlouvá. Přitom billboard svým provedením nevyjadřoval jakoukoli kritiku jejich práce, jejich rozhodování ani jich samotných. Pouze nadnesl otázku, na kterou by seriózní představitel veřejné správy jistě dokázal důvěryhodně odpovědět. Že se tak nestalo, není naše chyba.Poskytovatel plochy údajně čelil stížnostem z řad „dopravní policie“. Bohužel jsme se do dnešního dne nedopátrali toho, jaká „policie“ si stěžovala, a to dokonce ani u samotné Policie České republiky.Zhodnotili jsme tyto výsledky s jednoznačným závěrem: Dělat to na více místech a častěji!Narazili jsme jen na jeden problém. Ten je bohužel zásadní. Jsme malé občanské sdružení a nemáme prostředky ani kapacity na to, abychom se „postarali“ o mnoho takových míst, jakkoli nesmyslná omezení rychlosti na nich budou.Máte zájem nám pomoci? Zde je několik možností.1. Víte o nesmyslném omezení rychlosti? Uvítáme Vaše postřehy o nesmyslných rychlostních omezeních, která vznikla za podobných okolností jako to na Strakonické. Prosíme o poskytnutí základních informací z vašeho okolí a z cest, které absolvujete. Z doručených si pak vybereme ty největší nesmysly a budeme se jim věnovat. Nezaručujeme, že tento prvek úřednické svévole z vašeho okolí zmizí, postaráme se však o to, aby se úředníci nad ním mohli zamyslet.2. Máte zájem přispět našemu sdružení finančním darem?Akce na Strakonické představovala náklady v řádu desetisíců korun, které uhradili sympatizanti a členové našeho sdružení z vlastních kapes. Veškeré náklady související s provozem sdružení platí naši členové také ze svých prostředků. Sdružení nemá žádné zaměstnance. Nejsme profesionální aktivisté a nežijeme z grantů a dotací, jako některá jiná občanská sdružení, vaše případná finanční pomoc umožní pokračovat v naší činnosti a dále stát na straně řidičů. V  případě, že máte zájem poskytnout našemu sdružení finanční dar, podrobnosti lze dojednat mailem na adrese info@osbid.cz nebo rovnou poukázat prostředky na náš transparentní účet.Současně děkujemevšem dárcům, kteří přispěli v posledních dnech!3. Potřebujeme spolupracovníky na Praze 8Nedávná informace z médií o vyhlášení zón s tempem 30v Karlíně nabývá reálných obrysů. Jedná se o výsledek lobbyingu různých cyklistických iniciativ a snaha omezovat dopravu auty jako takovou, bez konkrétní vazby na bezpečnost, hlučnost, emise nebo jiný měřitelný parametr.Sestavili jsme určitý koncept právních kroků, jak se šíření tohoho nesmyslného omezení postavit. K jeho uplatnění potřebujeme jednotlivce nebo jejich skupinu, kteří žijí na Praze 8 nebo se tam dobře vyznají, například tam pracují, a s touto formou omezování rychlosti nesouhlasí.