Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Pražský magistrát plánuje další omezení provozu na magistrále

Experiment Magistrátu Hlavního města Prahy s omezováním dopravy na magistrále pomocí semaforů ještě nebyl vyhodnocen a magistrát hlavního města Prahy již plánuje jeho rozšíření. Účelem tohoto opatření je podle MHMP „řídit dopravu do centra tak, aby nedocházelo k dopravním kongescím zejména v Legerově ulici, a regulovat celkově dopravní proud směřující do centra Prahy“.


Další „omezovací“ semafory by se objevily na následujících místech:

Brněnská (Türkova) x 5. května

Jižní spojka x 5. května

Michelská x 5. května

Vyskočilova x 5. května

Na strži x 5. května

Legerova x 5. května

Účelem tohoto opatření je podle MHMP „řídit dopravu do centra tak, aby nedocházelo k dopravním kongescím zejména v Legerově ulici, a regulovat celkově dopravní proud směřující do centra Prahy“. Jinak řečeno, účelem opatření je omezovat dopravu.

Zhruba 33% obyvatel Prahy volí jako dopravní prostředek osobní automobil. Z důvodu sociálního inženýrství a případě skupin, jejichž záměry jsou netransparentní, se magistrát chová neklientsky a zájmy těchto zhruba 33% obyvatel ignoruje nebo odsouvá na vedlejší kolej. Jsme naprosto přesvědčeni, že rozhodnutí tohoto významu by měla vznikat demokratickou cestou a nikoli formou lobbingu cyklistických aktivistů.

Zpravodajský portál Ihned přinesl 13.8.2012 zprávu, která navíc konstatuje, že občané mají již jen týden (EDIT: konec připomínkování je již půlnoc 16.8.!!) na vyjádření k tomuto záměru. Celý záměr však neprovázela široká veřejná diskuse, pouze lobbování některých aktivistických skupin. Jedná se přitom o opatření, které zasáhne do mobility většiny obyvatel Prahy i jejích návštěvníků. Vyzýváme proto především pražské řidiče, kteří s tímto řešením nesouhlasí, aby se nenechávali vmanévrovat do role „mlčící většiny“ a neváhali radnici sdělit svůj názor na toto opatření.

„Veřejnou diskusi“ v podání magistrátu dokresluje fakt, že žbčané sice mají týden na vyjádření, není však nikde určeno, kam se mají obracet.

Obracet se proto můžete písemně na p. Noska, náměstka primátora zodpovědného za dopravu.

Písemně:

MHMP, Sekretariát náměstka primátora hl. m. Prahy Josefa Noska pro oblast dopravy

Mariánské nám. 2

11000 Praha 1

Elektronickou poštou:

Josef.Nosek@praha.eu

 

Uvítáme, pokud našemu sdružení pošlete Vaše případné připomínky k tomuto opatření i reakce magistrátu na ně.