Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Cyklogenerel Prahy 3: Naše stanovisko

1. Naše sdružení vítá jakékoli kroky směřující k tomu, aby se lidé mohli dopravovat lépe, tedy bezpečněji, plynuleji a svobodněji, bez ohledu na to, jaký dopravní prostředek zvolili. Mobilita je nejen cenným pojmem pro nás, ale podmínkou rozvoje a prosperity. Odstranění zbytečných překážek a eliminaci nebezpečných míst v silničním provozu vítáme bez ohledu na to, zda z ní nějaká skupina profituje méně nebo více.

2. Odmítáme však  jednostranná opatření, kdy nepočetná cykloaktivistů agresívně prosazuje svůj záměr na úkor mnohonásobně početnějších skupin uživatelů komunikací.

3. Respektujeme právo každého jednotlivce volit dopravní prostředek podle jeho aktuálních potřeb a požadavků. Nesouhlasíme s tím, aby úředníci a cykloaktivisté namnoze placení formou nejrůznějších programů a grantů z veřejných prostředků nakazovali lidem, jak se mají dopravovat.

4. Celý proces zadání Cyklogenerelu, jeho veřejného schvalování a zavádění do praxe je uskutečňován téměř bez účasti veřejnosti, někdy dokonce za zády veřejnosti a obyvatel Prahy 3, která dostává minimální prostor k tomu,  se k cyklogenerelu vyjádřit. Cyklogenerel dokonce obsahuje taková spojení jako „salámová metoda“, ze kterých jasně plyne, že bude prosazován prostředky, které jsou vzdálené principům dobré správy. Občané žijící na Praze 3 tak nemohou sami rozhodovat o tom, jakou podobu veřejného prostoru upřednostňují. Zástupci MČ Prahy 3, jmenovitě místostarosta Rut dokonce veřejně konstatuje, že nemá ani záměr tento koncepční materiál s veřejností projednávat a hodlá jej konzultovat pouze v kruzích cykloaktivistů a jejich příznivců.

Místostarosta Rut o Cyklogenerelu pro časopis Týden

Naším cílem je, aby se obyvatelé Prahy3 sami zapojili do procesu, který bude ovlivňovat jejich mobilitu na roky dopředu, zcela jistě (a podle našeho přesvědčení negativně) ovlivní dopravní obslužnost jejich obydlí, rozvoj podnikání a služeb a poznamená například i cenu nemovitostí.

5. Důsledkem implementace Cyklogenerelu bude neuvěřitelně rozsáhlý systém příkazů, zákazů a omezení doslova na každém rohu. Zvažme, zda skutečně o něco takového stojíme.

6. Sám Cyklogenerel považujeme za nekvalitní dokument, kolekci barevných obrázků a nesrozumitelných skic, frází a nicneříkajích fotografií rozesmátých cyklistů. Cyklogenerel je vystavěn na domněnkách, dohadech a  nepodložených tvrzeních. Nejsou ocitovány zdroje, chybí zpracování ve variantách a hodnocení jednotlivých variant, analýza přínosů a nákladů a celkově se jedná spíše o ideologickou nežli odbornou práci. Vedení MČ Praha 3 by mělo dokument vrátit zhotoviteli k dopracování tak, aby splňoval alespoň požadavky kladené na diplomovou práci na méně náročné střední škole.

7. Jsme proti zbytečným, samoúčelným a politicky motivovaným omezením. Omezení nejsou obhajitelná ani tím, že jsou moderní, trendy a in. To dopadá zejména na tzv. Tempo 30. Nehodláme nic namítat proti tomu, pokud v nějakém bezpečnostně kritickém místě, například před školou, bude rychlost jízdy omezena na 30 km/h. Plošná omezení ale zjevně tento účel neplní a představují jen omezování prováděné pro omezování samo. Tento náš názor je ve shodě se současnou legislativou. Neobstojí ani argument, že se v ulicích Karlína či Žižkova již 30 km/h jezdí, protože to prostě více nejde. Pokud je to tak, a mnohdy to skutečně tak je, pak je to právě důvod k tomu, žádné další značky nevztyčovat.

Na závěr dodáváme, že nemáme na věci žádný hmotný zájem.  Naše sdružení je financováno svými členy a příznivci a nečerpá prostředky z veřejných zdrojů.