Fórum 30kmh.cz

Fórum pro sdílení znalostí a zkušeností:
30kmh.cz

Místostarosta Prahy 3 tvrdí, že jsme byli agresívní

V rozsáhlém článku zveřejněném v minulém týdnu v časopisu týden pod názvem Revoluce pumpičkářů si místostarosta Prahy 3 Rut posteskl, že členové našeho sdružení chovali na nedávné veřejné prezentaci Cyklogenerelu Prahy 3 v divadle PONEC agresivně. Přinášíme tedy kompletní záznam této veřejné diskuse, ze které si může každý udělat představu, jak to s tou agresivitou bylo.

Na místě samém pan místostarosta žádné námitky k vystupování veřejnosti (ať již z našich řad nebo jiné) nevznesl. Na videu také nenacházíme nějaké prvky agrese.  I kdyby pan místostarosta nějaké stopy agrese pociťoval, není nám jasné, jak došel k závěru, že jejich zdrojem byli právě naši členové.

Pana místostarostu nejspíše zaskočilo, že reakcí veřejnosti může být i něco jiného než souhlasné kývání. Celá akce totiž byla dosud prezentována pouze v kruzích cykloaktivistů a s účastí reálné předem neobjednané veřejnosti při projednávání a následném uplatňování cyklogenerelu se nepočítalo ani nepočítá, což pan místostarosta také v rozhovoru pro časopis Týden připustil.

S činností na Praze 3 v žádném případě nekončíme. Nepřijímáme postoj pana místostarosty zvoleného za Stranu zelených, kdy se o veřejném prostoru má rozhodovat pouze uvnitř nějakých uzavřených komunit, v tomto případě cyklistické. Naším cílem je, aby do tohoto procesu mohli mluvit všichni žižkovští. Je to jejich čtvrť a nikoli čtvrť tuctu agresívních cyklofanatiků, ambiciózního architekta a místostarosty, který se chová, jako by mu po celé volební období Žižkov patřil.